Na straży pokoju

Na straży pokoju
Loading the player ...
Full title: Na straży pokoju. Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych
Release Date: 1951-02-21
Duration: 02:29
Subject Categories: wojsko
overview
About the film

Słuchacze w sali wykładowej. Ryszard Włodarczyk, Stanisław Kubiak, Sylwester Sikora podczas zajęć. Słuchacze stoją przy ruchomej makiecie terenu. Zajęcia w hali czołgów ćwiczebnych. Słuchacze przy urządzeniach imitujących ruch czołgu. Zbiórka na poligonie. Czołgiści wsiadają do czołgów. Czołgi T-34 pokonują przeszkody na poligonie.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 6
Person: Ryszard Włodarczyk (absolwent szkoły oficerskiej), Stanisław Kubiak (absolwent szkoły oficerskiej), Sylwester Sikora (absolwent szkoły oficerskiej)
Object: Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Event: absolwenci szkoły oficerskiej podczas zajęć
Time: 1951
Place: Poznań
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:23Napis: "Na straży pokoju", w tle żołnierze na sali wykładowej podczas nauki
00:00:14:04Ryszard Włodarczyk absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:17:01Stanisław Kubiak absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:21:14Sylwester Sikora absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:27:01Żołnierze podczas zajęć przy ruchomej makiecie terenu.
00:00:52:07Żołnierz wchodzi do symulatora czołgu.
00:01:15:12Zbiórka żołnierzy.
00:01:46:01Pancerniacy wsiadają do czołgów.
00:01:52:02Jadące czołgi na poligonie.
hide tab
reader text

Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych. Jedna z wielu szkół, gdzie rosną i kształcą się kadry naszej młodej ludowej armii. Przyszli oficerowie - Ryszard Włodarczyk z Gdańska i Stanisław Kubiak ze Śląska, synowie robotników. Sylwester Sikora - syn chłopa. Pochodzą z ludu, potrafią stać na straży interesów ludowego państwa, w obronie jego granic. Nasi oficerowie, oficerowie ludowego wojska, łączą wysokie wyrobienie polityczne, wysoki poziom ideologiczny z doskonałą znajomością sztuki wojennej. Nigdy jeszcze nie mieliśmy tak wspaniale wyposażonych szkół oficerskich. Ta sala nosi nazwę Małego Poligonu. Odbywa się właśnie nauka strzelania z broni pokładowej czołgów. Pomysłowe urządzenia techniczne zbliżają warunki nauki do warunków terenowych. Co innego celować sobie na strzelnicy, co innego na jadącym czołgu. Wymarsz na ćwiczenia. Na naszych czołgistów czeka najlepszy sprzęt świata - niezrównane czołgi radzieckie. "Do maszyn!" Z każdym dniem rośnie siła Wojska Polskiego. Naszą armię pomógł nam stworzyć wielki sojusznik - Związek Radziecki. Dziś korzystamy nie tylko z radzieckiego sprzętu, dziś opieramy się na doświadczeniach wielkiej stalinowskiej nauki wojennej, na strategii i taktyce Armii Radzieckiej, której trzydziestą trzecią rocznicę powstania święciliśmy niedawno. Armia ta przyniosła Europie wyzwolenie. Dziś broni pokoju świata.

hide tab