W obronie pokoju

W obronie pokoju
Loading the player ...
Full title: W obronie pokoju. Osiemdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu
Release Date: 1951-01-10
Duration: 01:33
Subject Categories: polityka wewnętrzna
overview
About the film

Sejm. Przedstawiciele Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju na II Światowy Kongres Pokoju wchodzą do Sejmu. Zbliżenia: profesor Leopold Infeld, Wiktor Kłosiewicz, Ostap Dłuski, Jerzy Putrament. Przemawia Leon Kruczkowski. Konstanty Rokossowski w sali sejmowej. Klaszczący posłowie.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Zbigniew Raplewski
Subject Number: 1
Person: Leopold Infeld (fizyk teoretyk), Jerzy Putrament (pisarz, poeta, publicysta), Konstanty Rokossowski (marszałek Wojska Polskiego), Ostap Dłuski (działacz komunistyczny), Wiktor Kłosiewicz (działacz państwowy i partyjny), Józef Cyrankiewicz (premier), Leon Kruczkowski (pisarz i publicysta)
Object: Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej (1947–1952)
Event: przedstawiciele Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju w Sejmie
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), RFN
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:13Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 3/51”.
00:00:17:06Napis: „W obronie pokoju”, w tle sala sejmowa.
00:00:21:16Marszałek Kowalski otwiera posiedzenie Sejmu.
00:00:33:00Do sali wchodzą przedstawiciele Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju.
00:00:49:16Profesor Leopold Infeld.
00:00:51:17Poseł Wiktor Kłosiewicz.
00:00:53:23Redaktor Ostap Dłuski.
00:00:56:02Jerzy Putrament.
00:01:04:20Przemawia Leon Kruczkowski.
00:01:12:19Józef Cyrankiewicz i Hilary Minc słuchają przemówienia.
00:01:15:10Konstanty Rokossowski słucha przemówienia.
00:01:24:16Posłowie biją brawo.
hide tab
reader text

Na uroczystej sesji Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej powziął doniosłe uchwały, które popierają w całej pełni propozycje II Światowego Kongresu, zmierzające do przywrócenia i utrzymania pokoju. Serdecznie powitali posłowie przybyłych na sesję przedstawicieli Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. Profesor Infeld, poseł Kłosiewicz, redaktor Dłuski, Jerzy Putrament. Z ramienia delegacji zreferował projekt uchwały i Ustawy w obronie pokoju poseł Leon Kruczkowski. Sejm deklaruje uroczyście, że cały naród udzieli czynnego poparcia działalności Światowej Rady Pokoju. Specjalna ustawa orzeka, że uprawianie lub szerzenie propagandy wojennej, wszelkie podżeganie do wojny jest zbrodnią przeciw pokojowi i będzie surowo karane. Z entuzjazmem przyjmuje Sejm historyczne uchwały wyrażające wolę całego narodu polskiego.

hide tab