Na straży pokoju. Kongres kombatantów

Na straży pokoju. Kongres kombatantów
Loading the player ...
Full title: Na straży pokoju. Kongres kombatantów
Release Date: 1949-09-07
overview
About the film

Uroczystości złożenia kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza i Pomnikiem Braterstwa Broni. Obrady kongresu kombatantów.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: J. Pollock
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 1
Person: Wilhelm Pieck (wschodnioniemiecki polityk i działacz społeczny)
Object: Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie, Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 37/49".
00:00:19:13Napis: "NA STRAŻY POKOJU".
00:00:23:04Uroczystość złożenia kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz.
00:00:46:16Byli więźniowie obozów koncentracyjnych w pasiakach.
00:00:50:12Górnicy w strojach galowych.
00:00:54:00Złożenie wieńców pod Pomnikiem Braterstwa Broni w Warszawie.
00:01:20:00Aula Politechniki Warszawskiej. Obrady kongresu.
00:01:49:01Zagraniczni delegaci.
00:01:54:21Wilhelm Pieck.
00:02:08:15Księża-patrioci.
hide tab
reader text

W dziesiątą rocznicę najazdu hitlerowskiego zebrał się w Warszawie kongres połączeniowy jedenastu organizacji zrzeszających bojowników o wolności i demokrację. W przeddzień kongresu delegacje jednoczących się organizacji złożyły wieńce na mogile Nieznanego Żołnierza. Pochyliły się sławą pokryte sztandary. Ludzie, którzy walczyli na frontach, w partyzantce i nawet w obozach koncentracyjnych chwilą milczenia ślubowali poległym towarzyszom, że wszystkie swoje siły poświęcą obronie pokoju. Druga manifestacja odbyła się na Pradze, gdzie złożono wieńce pod pomnikiem Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Wielka aula Politechniki Warszawskiej. Obok weteranów z 1905 roku znajdują się tu uczestnicy wojny hiszpańskiej, powstańcy śląscy, wielkopolscy i byli więźniowie Oświęcimia, Majdanka, Ravensbruck, bohaterowie Westerplatte i żołnierze Armii Ludowej oraz Armii Krajowej. W kongresie wzięły udział liczne delegacje zagraniczne. Bohater Związku Radzieckiego, Fiodorow. Przewodniczący delegacji francuskiej - pułkownik Manet. Przewodniczący delegacji niemieckiej, Wilhelm Pieck, zasłużony działacz antyfaszystowski. Liczną grupę stanowią na kongresie księża-patrioci - więźniowie obozów koncentracyjnych i uczestnicy walki zbrojnej z okupantem, kongres stał się wielką manifestacją w obronie pokoju. Wielkiemu temu wydarzeniu poświęcone zostało specjalne wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.

hide tab