Zbożowe dni

Zbożowe dni
Loading the player ...
Full title: Zbożowe dni. Chłopi z Kręczkowa odstawiają zboże ponad plan. Dostawa zboża. Zwózka zboża w powiecie mińskim
Release Date: 1951-02-21
Duration: 02:33
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Rolnicy i górnicy podczas wiecu. Transparent: „Biedota wiejska nie pozwoli kułakom ukrywać zboża”. Przemawiający działacz. Klaszczący rolnicy. Małorolni chłopi Karetyński i Rafalski ładują worki na wóz. Korowód furmanek ze zbożem jedzie wiejską drogą. Furmanki przed punktem skupu. Pracownik odbiera zboże. Działacz ściska rolnika. Transparent: „Przez zrealizowanie w 100% planowego skupu zboża włączamy się w realizację planu 6-letniego”. Plakat z rysunkami „Kułak” i „Chleb ojczyźnie”.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 1-3
Event: skup zboża w gromadzie Kręczków na Dolnym Śląsku
Time: 1951
Place: Kręczków
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:03Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 9/51”.
00:00:19:10Napis: „Zbożowe dni”, w tle rolnicy zgromadzeni przed budynkiem.
00:00:20:16Stojący rolnicy, w głębi transparent z napisem: „Biedota wiejska nie pozwoli kułakom ukrywać zboża”.
00:00:27:02Górnicy z Wałbrzycha rozmawiają z rolnikami.
00:00:31:17Mężczyzna przemawia do rolników.
00:00:41:06Rolnicy biją brawo.
00:00:46:13Mężczyźni wynoszą z budynku worki ze zbożem i ładują na furmankę.
00:01:04:09Furmanki jadące ze zbożem.
00:01:32:06Transparent na furmance: „Planowy skup zboża to szybsza realizacja planu 6-letniego”.
00:01:49:12Furmanki stojące w punkcie skupu.
00:01:56:09Rolnik niesie worek zboża do punktu skupu.
00:02:02:14Ważenie worków ze zbożem.
00:02:08:23Sprawdzanie zboża.
00:02:14:02Przedstawiciel władz ściska dłoń rolnikowi.
00:02:18:08Transparent: „Przez zrealizowanie w 100% planowego skupu zboża włączamy się w realizację planu 6-letniego”.
00:02:19:18Rolnicy oglądają plakat z rysunkami „Kulak” i „Chleb ojczyźnie”.
hide tab
reader text

Gromada Kręczków na Dolnym Śląsku podjęła hasło współzawodnictwa o przedterminowe wykonanie planu skupu zboża. Do chłopów kręczkowskich przybyli ich starzy przyjaciele – górnicy z Wałbrzycha. Skup zboża to jedno z ogniw gospodarki planowej, to chleb dla miasta, to zboże na siew dla chłopa. Zboże w ręku państwa to ukrócenie prób kułackiej spekulacji, zabezpieczenie robotników i chłopów przed wyzyskiem. Zrozumieli to dobrze chłopi mało- i średniorolni. Małorolny Karetyński, jak tysiące innych, dostarczył znacznej nadwyżki zboża ponad plan. Jego sąsiad Rafalski dzisiaj dodatkowo odstawia na punkt skupu 400 kilogramów ziarna. We wszystkich województwach w całym kraju gminy i gromady wiejskie zorganizowały dni zbożowe. Zbiorowe dostawy miały charakter uroczysty. Korowody wozów udekorowane były transparentami. Gromady chłopskie pokazały, że wiedzą, jak doniosłą akcją jest planowy skup zboża. Podczas skupu gromady nauczyły się demaskować i unieszkodliwiać wroga. Kułak ukrywał zboże, chciał spekulować, nieraz wolał zniszczyć ziarno niż oddać je państwu. Ale został napiętnowany, ośmieszony i zmuszony przez gromadę do wykonania planu. Dni zbożowe przyczyniły się do zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego, podniosły świadomość polityczną wsi, izolowały wroga kułaka. Wieś pomaga w wykonaniu planu sześcioletniego.

hide tab