Na straży pokoju

Na straży pokoju
Loading the player ...
Tytuł pełny: Na straży pokoju. Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych
Data wydania: 1951-02-21
Czas trwania: 02:29
Kategorie tematyczne: wojsko
opis filmu
O filmie

Słuchacze w sali wykładowej. Ryszard Włodarczyk, Stanisław Kubiak, Sylwester Sikora podczas zajęć. Słuchacze stoją przy ruchomej makiecie terenu. Zajęcia w hali czołgów ćwiczebnych. Słuchacze przy urządzeniach imitujących ruch czołgu. Zbiórka na poligonie. Czołgiści wsiadają do czołgów. Czołgi T-34 pokonują przeszkody na poligonie.

Numer tematu: 6
Osoba: Ryszard Włodarczyk (absolwent szkoły oficerskiej), Stanisław Kubiak (absolwent szkoły oficerskiej), Sylwester Sikora (absolwent szkoły oficerskiej)
Obiekt: Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
Zdarzenie: absolwenci szkoły oficerskiej podczas zajęć
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Poznań
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:23Napis: "Na straży pokoju", w tle żołnierze na sali wykładowej podczas nauki
00:00:14:04Ryszard Włodarczyk absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:17:01Stanisław Kubiak absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:21:14Sylwester Sikora absolwent szkoły wojskowej podczas nauki.
00:00:27:01Żołnierze podczas zajęć przy ruchomej makiecie terenu.
00:00:52:07Żołnierz wchodzi do symulatora czołgu.
00:01:15:12Zbiórka żołnierzy.
00:01:46:01Pancerniacy wsiadają do czołgów.
00:01:52:02Jadące czołgi na poligonie.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych. Jedna z wielu szkół, gdzie rosną i kształcą się kadry naszej młodej ludowej armii. Przyszli oficerowie - Ryszard Włodarczyk z Gdańska i Stanisław Kubiak ze Śląska, synowie robotników. Sylwester Sikora - syn chłopa. Pochodzą z ludu, potrafią stać na straży interesów ludowego państwa, w obronie jego granic. Nasi oficerowie, oficerowie ludowego wojska, łączą wysokie wyrobienie polityczne, wysoki poziom ideologiczny z doskonałą znajomością sztuki wojennej. Nigdy jeszcze nie mieliśmy tak wspaniale wyposażonych szkół oficerskich. Ta sala nosi nazwę Małego Poligonu. Odbywa się właśnie nauka strzelania z broni pokładowej czołgów. Pomysłowe urządzenia techniczne zbliżają warunki nauki do warunków terenowych. Co innego celować sobie na strzelnicy, co innego na jadącym czołgu. Wymarsz na ćwiczenia. Na naszych czołgistów czeka najlepszy sprzęt świata - niezrównane czołgi radzieckie. "Do maszyn!" Z każdym dniem rośnie siła Wojska Polskiego. Naszą armię pomógł nam stworzyć wielki sojusznik - Związek Radziecki. Dziś korzystamy nie tylko z radzieckiego sprzętu, dziś opieramy się na doświadczeniach wielkiej stalinowskiej nauki wojennej, na strategii i taktyce Armii Radzieckiej, której trzydziestą trzecią rocznicę powstania święciliśmy niedawno. Armia ta przyniosła Europie wyzwolenie. Dziś broni pokoju świata.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę