similar to: III Zlot M��odych Bojownik��w o Pok��j