III Kongres SED

III Kongres SED
Loading the player ...
Full title: III Kongres SED
Release Date: 1950-08-08
Duration: 01:15
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Oklaski delegatów kongresu. Przedstawiciele partii komunistycznych Europy na kongresie. Przemówienie Piecka. Klaszczący uczestnicy kongresu.

Supervisor: Helena Lemańska
Lector: T. Nowicki
Subject Number: 6
Person: Palmiro Togliatti (przywódca włoskich komunistów), Wilhelm Pieck (prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej), Jacques Duclas (przedstawiciel Komunistycznej Partii Francji), Józef Cyrankiewicz (premier)
Event: delegaci z różnych państw na kongresie w Berlinie
Time: 1950
Place: Berlin
Foreign Exchange: Rumunia, DEFA Augenzeuge, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:01Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:06:19Napis: „III Kongres S.E.D.”, w tle delegaci kongresu.
00:00:09:20Delegaci oklaskami witają prezydium kongresu.
00:00:26:09Prezydium kongresu: Susłow, Pospiełow, Palmiro Togliatti, Jacques Duclos, Józef Cyrankiewicz i Jakub Berman.
00:00:49:01Przemówienie Wilhelm Pieck, prezydent NRD.
00:00:57:04Oklaski uczestników kongresu.
hide tab
reader text

Ponad 4000 delegatów i gości z całych Niemiec wzięło udział w Berlińskim Kongresie Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, liczącej dzisiaj ponad 1 750 000 członków. W obradach zjazdu wzięli udział przedstawiciele 25 partii komunistycznych i robotniczych z całego świata. W prezydium zasiedli między innymi delegaci WKPB Susłow i Pospiełow, Palmiro Togliatti wódz włoskiej klasy robotniczej, Jacques Duclas przedstawiciel Komunistycznej Partii Francji. Na czele delegacji polskiej premier Cyrankiewicz i minister Berman.
Przemawia Wilhelm Pieck, prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przewodniczący SED, nieustraszony bojownik antyfaszystowski. Raz jeszcze padają mocne, bezkompromisowe słowa o niewzruszonej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, o przełomie w stosunkach polsko-niemieckich, o tym, że granica na Odrze i Nysie jest granicą pokoju.

hide tab