similar to: Zjazd Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie