Pierwszy Zjazd PPR

Pierwszy Zjazd PPR
Loading the player ...
Full title: Pierwszy Zjazd PPR
Release Date: 1945-12-22
Duration: 01:59
overview
About the film

Pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej, przemówienie wicepremiera Wiesława Gomułki.

Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 1
Person: Edward Osóbka-Morawski (premier), Wiesław Gomułka (sekretarz PPR, wicepremier), Bolesław Bierut (prezydent Krajowej Rady Narodowej), Michał Rola-Żymierski (marszałek, naczelny dowódca Wojska Polskiego)
Event: pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej
Time: 1945
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Unio News, Welt im Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:13Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 37/45".
00:00:20:01Udekorowana sala w której odbywa się posiedzenie PPR.
00:00:26:13W fotelu siedzi Bolesław Bierut, obok Rola-Żymierski.
00:00:31:07Przemawia Władysław Gomułka.
00:01:21:19Zebrani biją brawo.
00:01:57:21Sztandary Polskiej Partii Robotniczej.
hide tab
reader text

W Warszawie odbył się pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej, witany przez Prezydenta Krajowej Rady Narodowej, premiera, naczelnego dowódcę oraz przedstawicieli wszystkich stronnictw. Na trybunie sekretarz PPR wicepremier Gomułka Wiesław. [Przemówienie Gomułki]: "Jesteśmy towarzysze młodą partią, lecz dojrzałym ruchem społecznym, nasze kadry i nasza partia hartowały się w ogniu walki z okupantem. Nasze życie było zawsze twarde i surowe, wyrośliśmy z fabryk i kopalń, w obszarniczych folwarkach i na chłopskiej roli. To nasza baza i to nasza Ojczyzna. W naszych szeregach walczą i pracują ci ze świata nauki i inteligencji, którzy życie swoje z ludem związali, swoją wiedzą i nauką ludowi służą, że w ludziach pracy widzą podstawę odrodzonej Polski [oklaski]. Razem z klasą robotniczą, razem z masami pracującymi w mieście i na wsi, razem z przodującą częścią inteligencji, razem z całym narodem wypełni Polska Partia Robotnicza te zadania, które przed nami postawiła chwila i historia" [oklaski].

hide tab