XXVII Kongres PPS

XXVII Kongres PPS
Loading the player ...
Full title: XXVII Kongres PPS we Wrocławiu - przemawia Cyrankiewicz, Gomułka i przedstawiciele zagraniczni
Release Date: 1948-03-17
Duration: 02:35
overview
About the film

Prezydium PPS w Hali Ludowej. Przemówienie Premiera Cyrankiewicza. Przemówienie delegatów z Czech i Francji. Przemowa przedstawiciela Labour Party. Przemówienie Premiera Cyrankiewicza. Przemówienie Wicepremiera Gomułki.

Director of Photography: Karol Szczeciński, Tadeusz Kalwejt
Subject Number: 1
Person: Edward Bolesław Osóbka-Morawski (minister administracji publicznej), Kazimierz Rusinek (minister pracy i opieki społecznej), Józef Cyrankiewicz (premier Polski), Stanisław Szwalbe (wicemarszałek Sejmu), Władysław Gomułka (wicepremier, Sekretarz Generalny)
Object: Hala Ludowa we Wrocławiu
Event: XXVII Kongres PPS
Time: 1948
Place: Wrocław
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:04:20Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 1/48”.
00:00:06:15Plansza tekstowa: „Pracownicy i Dyrekcja FILMU POLSKIEGO proszą Pana Prezydenta o przyjęcie wyrazów czci wraz z najserdeczniejszymi życzeniami w dniu NOWEGO ROKU 1948”.
00:00:39:02Napis: „XXVII Kongres P.P.S.” W tle budynek Hali Ludowej.
00:00:44:10Tłumy w Hali Ludowej.
00:00:47:16Prezydium przy stole prezydialnym. W tle napis: „XXVII Kongres PPS”.
00:00:50:23Przemawia wicemarszałek Stanisław Szwalbe.
00:00:53:11Publiczność w sali klaszcze.
00:00:57:03Delegat z Czech podchodzi do stołu prezydium i wita się z wicemarszałkiem Szwalbe, premierem Cyrankiewiczem i ministrem Osóbką - Morawskim.
00:01:02:11Delegat czeski przemawia. Owacje.
00:01:08:13Delegat z Francji przemawia. W tle prezydium. Brawa.
00:01:15:07Przedstawiciel angielskiej Labour Party przemawia.
00:01:20:02Delegatka austriacka przemawia.
00:01:34:10Prezydium. W tle napis: „SILNY JEDNOLITY FRONT SILNA POLSKA”.
00:01:37:21Premier Cyrankiewicz przemawia.
00:02:05:01Publiczność w sali. W tle entuzjastyczne okrzyki.
00:02:09:17Wicepremier Władysław Gomułka przemawia. W tle prezydium.
00:02:18:11Mężczyźni stojący wśród publiczności - zbliżenie.
00:02:21:02Tłumy w sali.
hide tab
reader text

We Wrocławiu obradował XXVII Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. W prezydium zasiedli - premier Cyrankiewicz, wicemarszałek Szwalbe, ministrowie Rusinek, Osóbka-Morawski i inny zasłużeni działacze socjalistyczni. Serdeczne przyjęcie zgotował Kongres socjalistycznym przedstawicielom zagranicy. Delegat socjalistów czeskich oświadczył, że granice na Odrze i Nysie są granicami całej Słowiańszczyzny. Delegat Francji przekazał Kongresowi pozdrowienia, walczących o wolność i chleb, robotników swego kraju. Przedstawiciel angielskiej Labour Party. Delegatka socjaldemokracji austriackiej. W dniu zamknięcia Kongresu olbrzymi kilkudziesięciotysięczny tłum górników, robotników i młodzieży zorganizowanych w ramach PPS (Polska Partia Socjalistyczna), PPR (Polska Partia Robotnicza), ZWM (Związek Walki Młodych) i OM TUR (Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) wypełnił wrocławską Halę Ludową. Owacyjnie witany przemawiał premier Cyrankiewicz, podkreślając historyczną rolę jednolitego frontu klasy robotniczej. PPS i PPR stoją w jednym szeregu pracy i walki - oświadczył Premier. Reakcja międzynarodowa próbuje nam odebrać to, cośmy zdobyli. Ale narody demokratyczne pokrzyżują wszystkie zakusy podżegaczy wojennych. Wróciliśmy na nasze ziemie zachodnie, granice Polski są raz na zawsze ustalone. W imieniu Polskiej Partii Robotniczej wystąpił jej generalny sekretarz - wicepremier Władysław Gomułka. Na politykę imperialistyczną reakcji odpowiadamy zacieśnieniem jednolitego frontu klasy robotniczej i zdecydowaną wolą kroczenia naprzód po drodze budownictwa wolnej i niepodległej Polski Ludowej.

hide tab
comment

Wydanie niebywałe w całym półwieczu działalności PKF, rozpoczęte zmienionym sygnałem dźwiękowym (fanfarami) oraz tekstem pochwalnym ku czci Bolesława Bieruta.
Wzorem radzieckim kronika nabożnie zwraca się do państwowego przywódcy, którego „prosi o przyjęcie wyrazów czci” z okazji Nowego Roku. Najwyraźniej, wobec coraz pełniejszego uświadamiania sobie propagandowych możliwości filmowego tygodnika, który w pewnych okresach traktowany był na równi z politycznymi dziennikami, któryś z partyjnych decydentów wymyślił nową formułę kreowania medialnego wizerunku władzy. Redaktorzy PKF sami na coś takiego z pewnością by się nie zdecydowali. Absolutny hołd złożony Bierutowi zostanie przebity za dwa lata okolicznościową kroniką zrealizowaną z okazji urodzin Stalina (PKF 1/50). (MKC)

hide tab