Młodzież 46 narodów w Warszawie

Młodzież 46 narodów w Warszawie
Loading the player ...
Full title: Młodzież 46 narodów w Warszawie. Międzynarodowa Konferencja Młodzieży Pracującej
Release Date: 1948-08-24
Duration: 01:28
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Muzeum Narodowe. Młodzież zwiedza wystawę. Sala teatru Roma wypełniona młodzieżą.

Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 1
Event: zakończenie Konferencji Młodzieży Pracującej w Warszawie
Time: 1948
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:21Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 35/48”.
00:00:21:09Napis: „MŁODZIEŻ 46 NARODÓW w WARSZAWIE”, w tle budynek Muzeum Narodowego.
00:00:28:12Ludzie oglądający plakaty na wystawie w Muzeum Narodowym.
00:00:40:21Sala teatru Roma udekorowana napisami i sztandarami.
00:01:05:16Sala wypełniona delegatami.
00:01:12:06Prezydium.
00:01:20:00Delegaci biją brawo.
hide tab
reader text

Podczas warszawskiego zjazdu w Muzeum Narodowym otwarto Światową Wystawę Młodzieży Pracującej – pierwszą tego rodzaju imprezę na świecie. Stoiska krajów reprezentowanych na zjeździe obrazują walkę o wolność i zdobycze organizacji młodzieżowych.
Ostatni dzień Międzynarodowej Konferencji Młodzieży Pracującej podkreślił jeszcze raz słuszność i potrzebę wspólnej walki o pokój i lepsze jutro. Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęta została rezolucja. Najważniejsze jej punkty głoszą: „Narody świata walczą o pokój, wolność i niezależność przeciwko tym, którzy starają się siać niezgodę i nienawiść. Walka ta stanowi najpoważniejszy czynnik w obronie interesów młodego pokolenia”.
Rezolucję kończy apel wzywający do wzmocnienia jedności młodzieży pracującej całego świata. Delegaci wrócą teraz do swych krajów, aby zdać sprawozdanie z osiągnięć warszawskiej konferencji.

hide tab