Dobrzy gospodarze – dobrzy obywatele

Dobrzy gospodarze – dobrzy obywatele
Loading the player ...
Full title: Dobrzy gospodarze – dobrzy obywatele. Wezwanie Krąplewa. Kukuła Józef przodujący chłop
Release Date: 1951-11-07
Duration: 02:07
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Artykuł w gazecie: „Chłopi gromady Krąplewo wykonali już roczny plan”. Sołtys Bandurski rozmawia z rolnikami. Rolnik Karpisiak pracuje w polu. Rolnicy ze wsi Modrze jadą do punktu skupu zboża. Rolnik Kukuła ze wsi Lewiczyn rozmawia z rolnikami i pokazuje kwity. Rolnik Kukuła podczas pracy w polu.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Franciszek Fuchs, Wiktor Janik
Subject Number: 1-02
Person: Piotr Skałecki (rolnik), Hipolit Karpisiak (rolnik), Józef Kukuła (rolnik)
Event: rolnicy wypelniają zobowiązania wobec państwa
Time: 1951
Place: Modrze, Krąplewo, Lewiczyn
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 46/51”.
00:00:18:22Napis: „Dobrzy gospodarze – dobrzy obywatele”, w tle artykuł w gazecie.
00:00:22:04Tytuł artykułu: „Chłopi gromady Krąplewo wykonali już roczne plany gospodarcze”.
00:00:25:14Sołtys Bandurski rozmawia z rolnikami.
00:00:34:05Rybarski, przodownik rolny.
00:00:35:17Rolnik Piotr Skałecki zdejmuje uprząż z konia.
00:00:40:09Hipolit Karpisiak podczas pracy wpolu.
00:00:49:13Rolnicy ładują worki ze zbożem na wozy.
00:01:02:19Marcin Molenda podczas załadunku zboża na wóz.
00:01:13:13Gospodarstwo kułaka.
00:01:32:08Józef Kukuła rozmawia z rolnikami i pokazuje kwity.
00:01:50:19Kobieta karmi świnie.
00:01:58:04Rolnik Kukuła pracujący w polu.
hide tab
reader text

Chłopi gromady Krąplewo z poznańskiego, inicjatorzy obywatelskiego współzawodnictwa, przekroczyli swe zobowiązania. Sołtys Bandurski dał dobry przykład, jako pierwszy wykonał wszystkie obowiązki wobec państwa. Rybarski przodował wśród pozostałych. Piotr Skałecki, wzorowy gospodarz. Hipolit Karpisiak zebrał piękne plony i przekroczył planowe dostawy. We wsi Modrze pracujący chłopi szykują się do odwiezienia ostatnich wozów na punkt skupu. Marcin Molenda wypełnił swe obowiązki – podobnie jak wszyscy średnio- i małorolni w gromadzie. Ale jest w Modrzu czarna owca. Oto zagroda kułaka Budzińskiego – ma dwa gospodarstwa, 32 hektary ziemi, ale paskuje ziemniakami, nie wymłócił zboża, zalega z podatkami. Wzorem dla wszystkich chłopów może być Józef Kukuła ze wsi Lewiczyn w powiecie grójeckim. Przekroczył plan w odstawie zboża, dał świetne ziarno, opłacił należności finansowe. Państwo ludowe dało ziemię Kukule, który przez całe życie pracował w jaśniepańskich majątkach. Własną ofiarną pracą pomnoży Kukuła swój dobytek. Pięcioro dzieci Kukuły pracuje w mieście, ale nie tylko o nich myślał, dostarczając zboże. Wiedział, że daje je państwu, które milionom takich jak on dało nowe, lepsze życie.

hide tab