Dobry gospodarz

Dobry gospodarz
Loading the player ...
Full title: Dobry gospodarz - przodujące PGR Tralewo i jego dyrektor
Release Date: 1969-09-13
Date of Production: 1969
Duration: 0:00:54
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Prace polowe w PGR Tralewo. Kombajny zbierające zboże. Traktory na polu. Wysypywane ziarno. Mierzenie jakości ziarna. Rolnicy przenoszący konwie z mlekiem. Krowy. Dyrektor PGR-u czuwający nad pracami przy pługu.

Director of Photography: Ryszard Golc
Sound Effects: Henryk Kuźniak
Subject Number: 2
Person: Bronisław Śmiech (dyrektor PGR Tralewo)
Time: 1969
Place: Tralewo
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Napis: „DOBRY GOSPODARZ”. Maszyny żniwne na polu.
00:00:04:10Kombajn zbiera zboże.
00:00:11:11Kosiarki.
00:00:19:01Sypiące się zboże.
00:00:23:07Mężczyźni dokonują pomiarów zboża.
00:00:31:12Przenoszenie konwi z mlekiem. Na pierwszym planie – krowy.
00:00:41:23Bronisław Śmiech i jeden z pracowników przed warsztatem.
00:00:44:20Pracownicy naprawiają koło w maszynie. Bronisław Śmiech.
hide tab
reader text

Wprawdzie dawno już po żniwach, lecz laureatów wypada przedstawić przy pracy. W PGR Tralewo w województwie gdańskim, mimo skromnych inwestycji, gospodarują nowocześnie, naukowo i solidnie. W ubiegłym roku zdobyli pierwsze miejsce w kraju za wyniki produkcyjne. Ziarno piękne, lecz tegoroczna susza spowodowała trudności w rolnictwie. Dlatego tak ważne staje się terminowe wykonanie prac polowych. Potrzebni są mądrzy, zapobiegliwi gospodarze, dobrzy organizatorzy, tacy jak Bronisław Śmiech – dyrektor przodującego w kraju PGR Tralewo.

hide tab