Zaślubiny rzek

Zaślubiny rzek
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Zaślubiny rzek. Kanał Wołga ‒ Don
Release Date: 1952-07-02
Duration: 02:24
Subject Categories: budownictwo, przyroda, świat
overview
About the film

Otwarcie śluzy na kanale Wołga ‒ Don. Połączenie wód dwóch rzek, pierwsze statki wypływające w rejs.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 7
Object: kanał Wołga ‒ Don
Event: połączenie wód Wołgi i Donu
Time: 1952-05-31
Place: Wołga - Don
Foreign Exchange: ZSRR
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza z napisem: „Ze świata”.
00:00:07:08Napis: „Zaślubiny rzek”. Drzewa, w tle śluza wodna.
00:00:11:20Kanał wodny, śluza.
00:00:24:05Woda w komorze śluzy.
00:00:28:21Ludzie nad brzegiem rzeki, stoją na drewnianej konstrukcji.
00:00:32:11Spieniona woda w śluzie. W dole mężczyzna.
00:00:38:16Ludzie stojący na drewnianej konstrukcji nad śluzą, spienione wody. Widok ogólny na śluzę.
00:00:53:18Wzburzona woda, rzeka spływająca po suchych terenach.
00:01:00:22Ludzie gromadzący się przy brzegu rzeki.
00:01:07:02Widok na śluzę i napływające do niej wody.
00:01:15:21Most, ludzie zgromadzeni w miejscu połączenia dwóch rzek. Przechadzają się po terenach powoli zalewanych wodą.
00:01:33:02Miejsce styku rzek, ludzie brodzą w wodzie.
00:01:43:07Zgromadzeni klaszczą i wiwatują.
00:01:48:13Ludzie nad kanałem. W tle zabudowania, most.
00:01:57:22Statki i łodzie na rzece.
00:02:02:19Port. Płynące statki. Widok na kanał i most.
00:02:12:15Plansza końcowa: „WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH WARSZAWA 1952”.
hide tab
reader text

Kanał Wołga ‒ Don, pierwsza z wielkich budowli komunizmu. Potężną śluzę, najwyższy punkt kanału, zapełniają wody Donu. Za chwilę spłyną na spotkanie Wołgi. Historyczny dzień. Z przeciwległej strony woda z Wołgi szybko wypełnia śluzę, wybiega na spotkanie Don. Oddziela je ostatni skrawek ziemi. Połączyły się! Jest godzina 13.55, 31 maja 1952 roku. Narodził się stukilometrowy kanał Wołga ‒ Don. Nowe zwycięstwo odnieśli ludzie radzieccy. Nowy triumf pokojowej pracy. A następnego dnia statki ruszyły do pierwszego rejsu po kanale Wołga ‒ Don.

hide tab