Najlepsi radzą

Najlepsi radzą
Loading the player ...
Full title: Najlepsi radzą. Krajowa narada przedzlotowa
Release Date: 1952-07-02
Duration: 01:18
overview
About the film

Przedzlotowa narada młodych przodowników pracy. Przemówienia przewodniczącego ZMP, przedstawicieli młodzieży z całego kraju oraz premiera Cyrankiewicza.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 2
Person: Zinaida Fiodorowa (sekretarz KC Komsomołu), Władysław Matwin (przewodniczący Zarządu Głównego ZMP), Józef Cyrankiewicz (premier RP), Tadeusz Raczyński (przodownik z Krakowa), Jankowski (bosman Marynarki Wojennej), Marian Żelazek (maszynista ze Stargardu)
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00„Najlepsi radzą”. Klaszcząca młodzież zgromadzona w sali.
00:00:10:21Zinaida Fiodorowa.
00:00:12:18Prezydium, m.in. Józef Cyrankiewicz.
00:00:14:18Oklaski z sali.
00:00:17:03Cyrankiewicz siedzący za stołem prezydialnym.
00:00:19:13Chłopcy.
00:00:23:10Stół prezydialny, dekoracje.
00:00:26:01Władysław Matwin przy mównicy.
00:00:29:14Słuchający mężczyźni.
00:00:31:14Przemawia Tadeusz Raczyński.
00:00:36:03Marian Żelazek.
00:00:39:18Bosman Jankowski.
00:00:44:01Słuchająca dziewczyna.
00:00:46:10Dziewczyna przy mównicy.
00:00:49:13Słuchacze.
00:00:52:00Widok na prezydium.
00:00:54:23Przemawia premier Cyrankiewicz.
00:00:58:02Oklaski. Zgromadzeni wstają.
00:01:01:07Klaszcząca dziewczyna, klaszczący chłopak. Klaszcząca i skandująca młodzież.
hide tab
reader text

Delegaci młodzieży zebrali się w Warszawie na przedzlotowej naradzie młodych przodowników, budowniczych Polski Ludowej. Zinaida Fiodorowa, sekretarz KC Komsomołu przywiozła pozdrowienia od młodzieży radzieckiej. W prezydium, obok przedstawicieli partii i rządu, zasiedli najlepsi przodownicy młodzieży. Przewodniczący Zarządu Głównego ZMP Matwin mówił o olbrzymim zasięgu przedzlotowych zobowiązań, którymi żyje dziś cała młodzież polska. Mówi Tadeusz Raczyński, przodownik z Krakowa. Marian Żelazek, maszynista ze Stargardu. Bosman Jankowski z Marynarki Wojennej. Młode robotnice i chłopki mówią, jak młodzież miast i wsi przygotowuje się wytężoną pracą do swego wielkiego święta. Premier Cyrankiewicz wskazuje na wielkie zadania planu sześcioletniego, w których przodownictwo powinno być sprawą honoru młodzieży. Warszawski zlot stał się wielkim apelem, który wzmocnił i powiększył szeregi młodych patriotów, budowniczych socjalistycznej ojczyzny.

hide tab