Zbożowe dni

Zbożowe dni
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zbożowe dni. Chłopi z Kręczkowa odstawiają zboże ponad plan. Dostawa zboża. Zwózka zboża w powiecie mińskim
Data wydania: 1951-02-21
Czas trwania: 02:33
Kategorie tematyczne: gospodarka
opis filmu
O filmie

Rolnicy i górnicy podczas wiecu. Transparent: „Biedota wiejska nie pozwoli kułakom ukrywać zboża”. Przemawiający działacz. Klaszczący rolnicy. Małorolni chłopi Karetyński i Rafalski ładują worki na wóz. Korowód furmanek ze zbożem jedzie wiejską drogą. Furmanki przed punktem skupu. Pracownik odbiera zboże. Działacz ściska rolnika. Transparent: „Przez zrealizowanie w 100% planowego skupu zboża włączamy się w realizację planu 6-letniego”. Plakat z rysunkami „Kułak” i „Chleb ojczyźnie”.

Numer tematu: 1-3
Zdarzenie: skup zboża w gromadzie Kręczków na Dolnym Śląsku
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Kręczków
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:03Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 9/51”.
00:00:19:10Napis: „Zbożowe dni”, w tle rolnicy zgromadzeni przed budynkiem.
00:00:20:16Stojący rolnicy, w głębi transparent z napisem: „Biedota wiejska nie pozwoli kułakom ukrywać zboża”.
00:00:27:02Górnicy z Wałbrzycha rozmawiają z rolnikami.
00:00:31:17Mężczyzna przemawia do rolników.
00:00:41:06Rolnicy biją brawo.
00:00:46:13Mężczyźni wynoszą z budynku worki ze zbożem i ładują na furmankę.
00:01:04:09Furmanki jadące ze zbożem.
00:01:32:06Transparent na furmance: „Planowy skup zboża to szybsza realizacja planu 6-letniego”.
00:01:49:12Furmanki stojące w punkcie skupu.
00:01:56:09Rolnik niesie worek zboża do punktu skupu.
00:02:02:14Ważenie worków ze zbożem.
00:02:08:23Sprawdzanie zboża.
00:02:14:02Przedstawiciel władz ściska dłoń rolnikowi.
00:02:18:08Transparent: „Przez zrealizowanie w 100% planowego skupu zboża włączamy się w realizację planu 6-letniego”.
00:02:19:18Rolnicy oglądają plakat z rysunkami „Kulak” i „Chleb ojczyźnie”.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Gromada Kręczków na Dolnym Śląsku podjęła hasło współzawodnictwa o przedterminowe wykonanie planu skupu zboża. Do chłopów kręczkowskich przybyli ich starzy przyjaciele – górnicy z Wałbrzycha. Skup zboża to jedno z ogniw gospodarki planowej, to chleb dla miasta, to zboże na siew dla chłopa. Zboże w ręku państwa to ukrócenie prób kułackiej spekulacji, zabezpieczenie robotników i chłopów przed wyzyskiem. Zrozumieli to dobrze chłopi mało- i średniorolni. Małorolny Karetyński, jak tysiące innych, dostarczył znacznej nadwyżki zboża ponad plan. Jego sąsiad Rafalski dzisiaj dodatkowo odstawia na punkt skupu 400 kilogramów ziarna. We wszystkich województwach w całym kraju gminy i gromady wiejskie zorganizowały dni zbożowe. Zbiorowe dostawy miały charakter uroczysty. Korowody wozów udekorowane były transparentami. Gromady chłopskie pokazały, że wiedzą, jak doniosłą akcją jest planowy skup zboża. Podczas skupu gromady nauczyły się demaskować i unieszkodliwiać wroga. Kułak ukrywał zboże, chciał spekulować, nieraz wolał zniszczyć ziarno niż oddać je państwu. Ale został napiętnowany, ośmieszony i zmuszony przez gromadę do wykonania planu. Dni zbożowe przyczyniły się do zacieśnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego, podniosły świadomość polityczną wsi, izolowały wroga kułaka. Wieś pomaga w wykonaniu planu sześcioletniego.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę