Młodzi hutnicy

Młodzi hutnicy
Loading the player ...
Full title: Młodzi hutnicy. Przodująca brygada ZMP w hucie Stalina
Release Date: 1950-03-01
Duration: 01:14
Subject Categories: społeczeństwo, przemysł ciężki
overview
About the film

Grupa mężczyzn jedzie na rowerach. Brygada młodzieżowa w czasie pracy w hucie. Sześciu uśmiechniętych mężczyzn.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Wiktor Janik
Subject Number: 5
Event: młodzi ludzie pracujący w hucie
Time: 1950
Place: Kraków
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:20Napis: „Młodzi HUTNICY”, w tle mężczyźni jadący na rowerach.
00:00:13:20Sześciu mężczyzn jadących na rowerach.
00:00:26:02Na tle huty napis: „Huta im. J. Stalina”.
00:00:30:22Mężczyzna nadzoruje opuszczenie stalowej sztangi.
00:00:41:04Młodzi robotnicy przy pracy.
00:00:46:10Mężczyźni przy spawaniu elementów stalowych.
00:01:04:10Uśmiechnięta brygada młodych hutników.
hide tab
reader text

Na terenie całego Ślaska brygady młodzieżowe biorą udział we współzawodnictwie pracy. Dzielne to brygady. Osądźcie sami. Oto jedna z nich. Sześcioosobowa brygada chłopców z huty im. Stalina. Wszyscy pochodzą ze wsi. Tutaj zawsze się spotykają w drodze do huty. Nie, to nie jest dyrygent orkiestry. To dyrygent pracy. Bo praca także musi mieć rytm i tempo. Krawiec, Stypa, Franik, Śmigielski i Jaskółka pracują zgodnym rytmem. Zuchy. Zresztą w hucie im. Stalina tylko dla zuchów jest miejsce. Jeszcze przed rokiem byli niewykwalifikowanymi robotnikami. Dziś brygada Krawca to przodująca brygada konstrukcyjna. Nic dziwnego. Przecież to zetempowcy.

hide tab