Młodzi hutnicy z Uralu. ZSRR

Młodzi hutnicy z Uralu. ZSRR
Loading the player ...
Full title: Młodzi hutnicy z Uralu. ZSRR
Release Date: 1950-12-20
Duration: 01:11
Subject Categories: świat, przemysł ciężki, gospodarka
overview
About the film

Zakłady metalurgiczne w Czelabińsku. Robotnicy podczas pracy.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 11
Event: praca w zakładach metalurgicznych
Time: 1950
Place: Czelabińsk
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:18Plansza: „ZE ŚWIATA”.
00:00:06:18Napis: „Młodzi hutnicy z Uralu”, w tle huta w Czelabińsku.
00:00:14:12Hutnicy podczas pracy w stalowni.
00:00:45:12Pracownik przy obróbce metalu.
00:00:52:18Rozmawiający pracownicy.
00:01:01:22Spust surówki.
hide tab
reader text

Zakłady metalurgiczne w Czelabińsku na Uralu zostały zbudowane już w czasie powojennej pięciolatki. Zelektryfikowana stalownia należy do największych w Związku Radzieckim. Doskonałe wyniki w szybkościowych wytopach stali osiąga słynna komsomolska brygada Gabriela Hołutnikowa. Starszy majster Zimin jest troskliwym opiekunem i pomocnikiem swoich zdolnych uczniów. Radzieckie hutnictwo pracuje dzisiaj dla wielkich stalinowskich budowli.

hide tab