IV sesja ONZ

IV sesja ONZ
Loading the player ...
Full title: IV sesja ONZ
Release Date: 1949-11-16
Duration: 01:29
Subject Categories: świat, polityka zagraniczna
overview
About the film

Fragment obrad rady ONZ. Przemówienie Andrieja Wyszynskiego.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 7
Person: Andriej Wyszynski (radziecki działacz ruchu robotniczego, prawnik, stalinowski prokurator i dyplomata)
Time: 1949
Place: USA
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: „Z CAŁEGO ŚWIATA”.
00:00:06:08Napis: „IV SESJA O.N.Z.”.
00:00:09:03Flagi krajów ONZ na masztach.
00:00:11:14Sala obrad ONZ.
00:00:19:19Delegacja czechosłowacka.
00:00:33:19Przemawia Andriej Wyszynski.
hide tab
reader text

Na IV sesji zgromadzenia generalnego ONZ toczy się zacięta walka o umocnienie pokoju. Czołową rolę w tej walce odgrywa delegacja Związku Radzieckiego z ministrem Wyszyńskim na czele. Swoje przemówienie minister Wyszyński zakończył wnioskiem: „Zgromadzenie generalne apeluje do wszystkich państw, by wszelkie spory i różnice zdań rozstrzygały w sposób pokojowy, nie uciekając się do użycia siły lub groźby użycia siły. Zgromadzenie wyraża zgodne pragnienie, by Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Wielka Brytania, Chiny, Francja i Związek Radziecki zjednoczyły swe wysiłki, zawierając pakt mający na celu umocnienie pokoju”.
Głos Związku Radzieckiego dociera do mas pracujących całego świata, umacniając wolę walki o pokój i postęp.

hide tab