III Zjazd TPPR

III Zjazd TPPR
Loading the player ...
Full title: III Zjazd TPPR
Release Date: 1949-11-24
overview
About the film

Aula Politechniki Warszawskiej. Tablica "III Krajowy Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej". Zebrani witają Bolesława Bieruta. Przemówienie Henryka Świątkowskiego. Przemówienie Józefa Cyrankiewicza. Członkowie Prezydium: Borys Grekow, Grigorij Aleksandrow, Rodenberg i Willi Bredel, Georgij Bernát, Pantelei Ninow-Bogadijev, Maksim Tank, Wekuła. Przemówienie Wiktora Lebiediewa. Gromkie brawa.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 1
Person: Grigorij Aleksandrow (radziecki reżyser i scenarzysta filmowy), Willi Bredel (pisarz niemiecki), Wiktor Zacharowicz Lebiediew (ambasador radziecki), Maksim Tank (białoruski poeta), Borys Grekow (radziecki historyk), Bolesław Bierut (prezydent RP), Henryk Świątkowski (polski prawnik, minister sprawiedliwości), Edward Ochab (polski komunistyczny działacz społeczny i polityczny), Władysław Kowalski (działacz polityczny, publicysta, literat), Józef Cyrankiewicz (premier RP i PRL), Hilary Minc (wicepremier ds. gospodarczych)
Object: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
Time: 1949
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Incom
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 48/49".
00:00:19:06Napis: "III Zjazd TPPR".
00:00:27:01Bolesław Bierut.
00:00:40:14Henryk Świątkowski.
00:00:54:00Józef Cyrankiewicz.
00:01:00:18Borys Grekow.
00:01:05:10Grigorij Aleksandrow.
00:01:09:04Willi Bredel.
00:01:13:01Georgij Bernát.
00:01:15:02Pantelei Ninow-Bogadijev.
00:01:16:20Maksim Tank.
00:01:21:14Wiktor Zacharowicz Lebiediew.
hide tab
reader text

Do Politechniki Warszawskiej na III Zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przybyli delegaci reprezentujący dwa miliony zrzeszonych w Towarzystwie. Serdecznymi oklaskami powitali zgromadzeni prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta, który przybył w otoczeniu członków Rady Państwa i rządu. Otworzył obrady minister Henryk Świątkowski, przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Premier Józef Cyrankiewicz złożył w imieniu rządu najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy w dziele pogłębiania przyjaźni między narodem polskim i narodami Związku Radzieckiego. W prezydium zasiedli: znakomity uczony radziecki profesor Grekow, słynny radziecki reżyser filmowy Grzegorz Aleksandrow, delegaci Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Radzieckiej, Rodenberg i Bredel, delegat węgierski Bernát, delegat Bułgarii Nino, poeta białoruski Maksym Tank oraz uczony gruziński Wekuła. Ambasador Związku Radzieckiego Lebiediew powiedział: "Narody mojej ojczyzny, śledzące z zachwytem twórcze sukcesy Polski, gotowe są udzielić jej zawsze wszechstronnej pomocy i poparcia. Niech żyje wielki przyjaciel narodu polskiego towarzysz Stalin!" Okrzyk ten został przyjęty potężną owacją na cześć wielkiego wodza obozu pokoju i demokracji.

hide tab
comment

Przykładem nie tylko sowietyzacji kraju ale kontrolowania każdej dziedziny życia i każdej grupy społecznej były rozrastające się lawinowo oddziały założonego w 1944 roku Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. TPPR organizowało zebrania, wieczornice, wydawało gazetki ścienne i organizowało seanse filmowe we własnych, licznych kinach. Najaktywniejszym działaczom oferowało zaś wycieczki do Moskwy lub Leningradu. Krzewiąc kulturę Kraju Rad, TPPR kanalizowało i organizowało czas wolny swoich członków. W najlepszych latach do TPPR należało 3 mln członków, rekrutowanych w szkołach, na uczelniach i w zakładach pracy. Ich aktywność była jednak często zupełnie fikcyjna. (MKC)

hide tab