NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego

NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
Loading the player ...
Full title: NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
Release Date: 1949-11-09
overview
About the film

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Przemawia Wilhelm Pieck. Przemawia Otto Grotewohl. Oklaski. Napis: Es lebe die Nationale Front des Demokratischen Deutschland. Spotkanie robotników niemieckich i polskich na moście we Frankfurcie nad Odrą. Tablica z napisem: "Pokój". Wiec we Frankfurcie nad Odrą. Gromkie brawa i okrzyki. Sztandar z orłem bez korony i napisem "Kościuszko". Przemówienia. Tłum skanduje.

Supervisor: Olga Borzechowa
Written by: Adam Galis
Subject Number: 8
Person: Otto Grotewohl (premier NRD), Wilhelm Pieck (prezydent NRD)
Time: 1949
Place: Niemiecka Republika Demokratyczna
Foreign Exchange: DEFA Augenzeuge
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:07:03Napis: "Niemiecka Republika DEMOKRATYCZNA". Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
00:00:12:13Wilhelm Pieck.
00:00:27:17Otto Grotewohl.
00:00:35:00Brawa.
00:00:48:14Spotkanie grup robotników na moście we Frankfurcie nad Odrą.
00:01:02:04Wiwatujący tłum z transparentami.
hide tab
reader text

Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Berlinie prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wypróbowany bojownik w walkach z faszyzmem Wilhelm Pieck oświadczył: "Nie dopuścimy, by granica na Odrze i Nysie była wykorzystana przez agentów imperializmu do podżegania narodu niemieckiego przeciwko naszym polskim sąsiadom". Premier Grotewohl powiedział, że rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej przestrzegać będzie ściśle postanowień układu poczdamskiego. Wokół rządu demokratycznego skupiają się coraz szersze rzesze narodu niemieckiego. Wyrazem dążeń pokojowych było serdeczne spotkanie polskich i niemieckich robotników we Frankfurcie nad Odrą. Masy pracujące demokratycznych Niemiec i polskie masy pracujące mają tych samych, wspólnych wrogów - anglosaskich imperialistów i podżegaczy wojennych - i tych samych wspólnych przyjaciół - wielki Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej.

hide tab