NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego

NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
Loading the player ...
Tytuł pełny: NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego
Data wydania: 1949-11-09
opis filmu
O filmie

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Przemawia Wilhelm Pieck. Przemawia Otto Grotewohl. Oklaski. Napis: Es lebe die Nationale Front des Demokratischen Deutschland. Spotkanie robotników niemieckich i polskich na moście we Frankfurcie nad Odrą. Tablica z napisem: "Pokój". Wiec we Frankfurcie nad Odrą. Gromkie brawa i okrzyki. Sztandar z orłem bez korony i napisem "Kościuszko". Przemówienia. Tłum skanduje.

Redakcja: Olga Borzechowa
Komentarz: Adam Galis
Numer tematu: 8
Osoba: Otto Grotewohl (premier NRD), Wilhelm Pieck (prezydent NRD)
Czas akcji: 1949
Miejsce akcji: Niemiecka Republika Demokratyczna
Wymiana zagraniczna: DEFA Augenzeuge
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:07:03Napis: "Niemiecka Republika DEMOKRATYCZNA". Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
00:00:12:13Wilhelm Pieck.
00:00:27:17Otto Grotewohl.
00:00:35:00Brawa.
00:00:48:14Spotkanie grup robotników na moście we Frankfurcie nad Odrą.
00:01:02:04Wiwatujący tłum z transparentami.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Berlinie prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wypróbowany bojownik w walkach z faszyzmem Wilhelm Pieck oświadczył: "Nie dopuścimy, by granica na Odrze i Nysie była wykorzystana przez agentów imperializmu do podżegania narodu niemieckiego przeciwko naszym polskim sąsiadom". Premier Grotewohl powiedział, że rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej przestrzegać będzie ściśle postanowień układu poczdamskiego. Wokół rządu demokratycznego skupiają się coraz szersze rzesze narodu niemieckiego. Wyrazem dążeń pokojowych było serdeczne spotkanie polskich i niemieckich robotników we Frankfurcie nad Odrą. Masy pracujące demokratycznych Niemiec i polskie masy pracujące mają tych samych, wspólnych wrogów - anglosaskich imperialistów i podżegaczy wojennych - i tych samych wspólnych przyjaciół - wielki Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę