ZSRR. Elektryfikacja kolei

ZSRR. Elektryfikacja kolei
Loading the player ...
Full title: ZSRR. Elektryfikacja kolei na granicy Azji z Rosją
Release Date: 1949-04-21
Date of Production: 1949
Duration: 0:00:43
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Elektryczne pociągi pasażerskie i towarowe.

Subject Number: 10
Time: 1949
Place: ZSRR
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF, Filmoteka Narodowa
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Napis: „Z.S.R.R.”
00:00:04:10Elektryczny pociąg osobowy.
00:00:27:15Elektryczny pociąg towarowy z węglem.
00:00:39:04Pomnik Lenina.
hide tab
reader text

Na południowo-uralskim szlaku kolejowym zelektryfikowano w ramach planu 5-letniego odcinek Czelabińsk–Złotoust. Nowe pociągi są wygodne i szybkie, toteż cieszą się dużym powodzeniem. Po raz pierwszy pociągi elektryczne mijają słup graniczny między Azją a Europą. Elektryfikacja ZSRR czyni szybkie postępy. Pięciolatki Stalinowskie zrealizują słowa Lenina. Socjalizm to elektryfikacja kraju plus władza radziecka.

hide tab