Elektryfikacja węzła warszawskiego

Elektryfikacja węzła warszawskiego
Loading the player ...
Full title: Elektryfikacja węzła warszawskiego. W czynie październikowym. Warszawskie koleje dojazdowe
Release Date: 1951-10-31
Duration: 01:30
Subject Categories: budownictwo
overview
About the film

Ciuchcia wioząca ludzi do Warszawy. Jadący pociąg elektryczny. Monterzy podczas zakładania trakcji elektrycznej na trasie kolejowej. Budowa podstacji elektrycznej zasilającej nowe odcinki zelektryfikowanej trasy.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Karol Szczeciński, Zdzisław Śluzar
Subject Number: 1-2
Event: kolej elektryfikuje węzeł warszawski
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: RFN, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 45/51”.
00:00:16:20Napis: „W Czynie Październikowym. Elektryfikacja węzła warszawskiego”, w tle jadąca ciuchcia.
00:00:22:04Ciuchcia wioząca ludzi do Warszawy.
00:00:38:10Jadący pociąg elektryczny.
00:00:49:04Monterzy podczas zakładania trakcji elektrycznej.
00:01:19:13Robotnicy podczas montażu podstacji elektrycznej.
hide tab
reader text

Wielu z nas dojeżdża jeszcze do Warszawy takim zabytkowym pociągiem zwanym powszechnie ciuchcią. To jedyny zabytek w Warszawie, którego nie konserwujemy. W planie sześcioletnim nastąpi całkowita elektryfikacja węzła warszawskiego. Na wszystkich liniach nowoczesne elektryczne pociągi skrócą blisko dwukrotnie czas dojazdu. Obecnie dobiegają końca prace nad elektryfikacją odcinków Warszawa – Błonie i Warszawa – Tłuszcz. Przed wojną przy montażu sieci niezbędni byli fachowcy angielscy. Dzisiaj całkowity montaż przeprowadzamy sami. Dla uczczenia 34. rocznicy rewolucji brygady montażowe przyśpieszyły zakładanie sieci. Już w początkach przyszłego roku oba odcinki będą gotowe. Równocześnie trwają prace nad montażem podstacji, która zasili prądem nowe odcinki zelektryfikowanej trasy. Nasi robotnicy raz jeszcze zdali egzamin sprawności technicznej.

hide tab