Regulamin

Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej (w treści: Repozytorium Cyfrowe FN) oraz jego zasobów. Pod pojęciami „materiały dostępne w serwisie” i „materiały” rozumie się materiały filmowe, kadry z filmów oraz teksty.

 

O serwisie

1. Repozytorium Cyfrowe FN jest serwisem specjalizującym się w prezentacji i udostępnianiu filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych z zasobów Filmoteki Narodowej.

2. Serwis przeznaczony jest dla producentów filmowych, wydawnictw multimedialnych, instytucji medialnych, firm, a także osób prywatnych.

3. Prezentowane w serwisie materiały filmowe są przeznaczone do oglądania. Nie oznacza to jednak, że każdy z prezentowanych materiałów jest już przegrany na elektroniczny nośnik w wysokiej jakości do profesjonalnego użytku.

 

Rejestracja

Przeglądanie zamieszczonych materiałów nie wymaga rejestracji. Prezentowane w serwisie Repozytorium Cyfrowe FN materiały w każdej sytuacji podlegają ochronie prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie materiałów jest zabronione.

 

Warunki zakupu i korzystania z serwisu

1. Użytkownik przy składaniu zamówienia jest zobowiązany do podania sposobu wykorzystania materiału i jego zasięgu (pole eksploatacji).

2. Każdy materiał posiada w opisie informację o właścicielu praw autorskich. Użytkownik zakupujący materiały dostępne w serwisie zobowiązuje się do nabycia praw lub uzyskania zezwoleń wymaganych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym do wizerunków osób zamieszczonych w filmie, dla celów wskazanych przez niego w złożonym zamówieniu.

3. Do czasu nabycia praw i uzyskania zezwoleń wszelkie wykorzystanie pobranych materiałów nie może wykraczać poza dozwolony użytek chronionych utworów i prawo do wykorzystania wizerunku określone w Rozdziale 3 Dozwolony użytek chronionych utworów oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

4. W przypadku wykorzystania materiałów z naruszeniem przepisów prawa, pobierający lub korzystający z materiałów dostępnych w serwisie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność prawną z tytułu ich nieuprawnionego wykorzystania oraz zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób uprawnionych, a także  przejęcia roszczeń  kierowanych z tego tytułu przeciwko Filmotece Narodowej.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania materiałów dostępnych w serwisie, przed ich zamówieniem Użytkownik powinien zwrócić się do obsługi serwisu o dodatkowe informacje.

6. Filmoteka Narodowa jest uprawniona do uzależnienia udostępnienia materiału od dokonania wcześniej wpłaty przez Użytkownika.

7. Repozytorium Cyfrowe FN udostępnia zakupione materiały do jednorazowego wykorzystania bez praw do ich archiwizowania, ani odstępowania osobom trzecim. Prezentowany materiał powinien być podpisany według następującego wzoru: tytuł, reżyser, rok produkcji, właściciel praw autorskich/Filmoteka Narodowa.

8. Udostępnione materiały nie mogą być użyte w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności w sposób naruszający dobra osobiste osób widocznych w materiałach filmowych. Wykorzystanie materiałów filmowych z serwisu do montaży wymaga zgody Filmoteki Narodowej.

9. Zamówienia z niewłaściwymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione nie będą realizowane.

 

Polityka prywatności

1. Wszelkie dane pozyskane przez Filmotekę Narodową na potrzeby realizacji zamówień i obsługi Użytkowników serwisu Repozytorium Cyfrowe FN nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Filmoteka Narodowa gwarantuje należytą ochronę danych Użytkowników. Podane informacje są wykorzystywane przez Filmotekę Narodową do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami i prawidłowej obsługi składanych zamówień oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

 

Uwagi końcowe

1. Twórcy serwisu dokładają dużej staranności, żeby opisy dostępnych materiałów filmowych były rzetelne i kompletne, a obsługa serwisu spełniała oczekiwania naszych Użytkowników. Mimo podejmowanych starań w opisach mogą jednak pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które Filmoteka Narodowa nie ponosi odpowiedzialności.

2. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w serwisie należy kierować do odpowiednich komórek Filmoteki Narodowej:

 

  •  w sprawie wykorzystania filmów fabularnych i animowanych:

           Kierownik Działu Handlu Włodzimierz Lech wlech@fn.org.pl lub tel. + 48 22 826 08 49

  •  w sprawie wykorzystania filmów dokumentalnych:

           Zespół Obsługi Klienta zok@fn.org.pl lub tel. + 48 22 840 80 95

  •  komentarze dotyczące opisów filmów:

           repozytoriumcyfrowe@fn.org.pl lub tel. +48 22 841 25 04.

 

Filmoteka Narodowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym Użytkownik jest związany wersją obowiązującą w momencie używania serwisu Repozytorium Cyfrowe FN.

Źródło: zdjęcie panoramiczne: fotos do filmu „Prawo i pięść", reż. J. Hoffman, E. Skórzewski, 1964. Więcej fotosów na: FOTOTEKA