Zjazd autochtonów

Zjazd autochtonów
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zjazd autochtonów Ziem Ozyskanych
Data wydania: 1946-10-23
Kategorie tematyczne: społeczeństwo
opis filmu
O filmie

Parada autochtonów w tradycyjnych strojach ludowych.

Numer tematu: 7
Zdarzenie: zjazd autochtonów Ziem Zachodnich
Czas akcji: 1946-10
Miejsce akcji: Ziemie Zachodnie
Wymiana zagraniczna: Actualités Françaises, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Nowosti Dnia (Now. D.)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:18Kobiety w strojach ludowych stoją pod transparentem z napisem: "Nasza wiara, mowa, stroje i zwyczaje - żywy dokument polskości wam dają."
00:00:04:09Kobiety w strojach regionalnych - różne ujęcia.
00:00:13:00Ulicą miasteczka idzie pochód z hasłami: "Nie damy ziemi skąd nasz ród".
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Zagadnienie uregulowania współżycia osadników z Polakami autochtonami Ziem Odzyskanych stanowi przedmiot szczególnych starań naszej młodej państwowości. Po pierwszych nieporozumieniach współżycie to układa się coraz pomyślniej. Manifestacja ta wykazała niezłomną postawę ludu polskiego, który przez stulecia niemieckiej okupacji zdołał przechować swój skarb największy: mowę ojczystą i przywiązanie do ojczystej kultury.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz eksperta

Współżycie na Ziemiach Zachodnich nie wszędzie przebiegało jednakowo. Na Górnym Śląsku, gdzie polscy Ślązacy mieszali się z Niemcami i wysiedleńcami z Kresów, wszyscy jednakowo niepewnie widzieli swoją dalszą przyszłość i kohabitacja przebiegała raczej bezkonfliktowo. Podobnie było w okolicach Wrocławia, gdzie mniejszość niemiecka pozostała bardzo nieliczna. Natomiast na Pomorzu Zachodnim, w okolicach Szczecina, a zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie docierali przesiedleńcy z terenów centralnej i północno wschodniej Polski, różnice kulturowe z autochtonami były na tyle duże, że przez pierwsze lata dominowała wzajemna nieufność. Kronika nie informuje, gdzie odbywał się prezentowany zjazd, widać jednak, że władza czyniła starania, by na pozyskanych po wojnie terenach zapewnić warunki do normalizacji życia. (MKC)


komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy ośmiu autorów komentarzy kronik.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę