Złom na odbudowę!

Złom na odbudowę!
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zbiórka złomu na odbudowę, praca w hucie - cięcie czołgu
Data wydania: 1946-11-20
Kategorie tematyczne: gospodarka, przemysł ciężki
opis filmu
O filmie

Cięcie wraków czołgów. Huta, spust surówki. Plac budowy.

Numer tematu: 5
Zdarzenie: zbiórka złomu na odbudowę, praca w hucie - cięcie czołgu
Czas akcji: 1946-11
Miejsce akcji: Ligota
Wymiana zagraniczna: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: "Złom na odbudowę!".
00:00:11:03Rozbiórka wojskowego sprzętu zalegającego na pobojowiskach.
00:00:20:13Cięcie rozbitego czołgu.
00:00:24:07Drużyna robotnicza zbierająca złom.
00:00:36:03Budynki huty.
00:00:42:23Hutnik, praca w hucie.
00:00:45:00Wnętrze huty podczas pracy.
00:00:55:07Przetop stali.
00:00:58:06Hutnicy.
00:01:12:19Produkcja szyn kolejowych.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W całym kraju rozpoczęła się wielka społeczna akcja zbiórki złomu. W zbiórce udział biorą organizacje społeczne i młodzież szkolna. Oto jedna z drużyn robotniczych zbiera obfity plon na pobojowisku w Ligocie na Śląsku. Warto obliczyć, ile maszyn rolniczych, szyn kolejowych i konstrukcji budowlanych wyprodukować można z porozbijanych czołgów, które zaśmiecają nasze drogi i pola.
Nasz przemysł metalurgiczny pracuje pełną parą. Trzyletni plan odbudowy gospodarczej przewiduje, że w roku 1949 będziemy produkować blisko dwa razy więcej stali niż obecnie. Oczywiście podstawowym warunkiem takiego rozwoju jest należyte zagospodarowanie Ziem Zachodnich, gdzie znajdują się ogromne fabryki metalurgiczne. Dlatego obowiązkiem każdego Polaka jest złożyć jak najszybciej daninę na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. Danina stanie się dowodem naszej politycznej dojrzałości i najlepszą odpowiedzią narodu polskiego zagranicznym protektorom Niemiec.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę