Zjazd autochtonów

Zjazd autochtonów
Loading the player ...
Full title: Zjazd autochtonów Ziem Ozyskanych
Release Date: 1946-10-23
Subject Categories: społeczeństwo
overview
About the film

Parada autochtonów w tradycyjnych strojach ludowych.

Director of Photography: Zdzisław Śluzar
Subject Number: 7
Event: zjazd autochtonów Ziem Zachodnich
Time: 1946-10
Place: Ziemie Zachodnie
Foreign Exchange: Actualités Françaises, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:18Kobiety w strojach ludowych stoją pod transparentem z napisem: "Nasza wiara, mowa, stroje i zwyczaje - żywy dokument polskości wam dają."
00:00:04:09Kobiety w strojach regionalnych - różne ujęcia.
00:00:13:00Ulicą miasteczka idzie pochód z hasłami: "Nie damy ziemi skąd nasz ród".
hide tab
reader text

Zagadnienie uregulowania współżycia osadników z Polakami autochtonami Ziem Odzyskanych stanowi przedmiot szczególnych starań naszej młodej państwowości. Po pierwszych nieporozumieniach współżycie to układa się coraz pomyślniej. Manifestacja ta wykazała niezłomną postawę ludu polskiego, który przez stulecia niemieckiej okupacji zdołał przechować swój skarb największy: mowę ojczystą i przywiązanie do ojczystej kultury.

hide tab
comment
komentarz eksperta

Współżycie na Ziemiach Zachodnich nie wszędzie przebiegało jednakowo. Na Górnym Śląsku, gdzie polscy Ślązacy mieszali się z Niemcami i wysiedleńcami z Kresów, wszyscy jednakowo niepewnie widzieli swoją dalszą przyszłość i kohabitacja przebiegała raczej bezkonfliktowo. Podobnie było w okolicach Wrocławia, gdzie mniejszość niemiecka pozostała bardzo nieliczna. Natomiast na Pomorzu Zachodnim, w okolicach Szczecina, a zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie docierali przesiedleńcy z terenów centralnej i północno wschodniej Polski, różnice kulturowe z autochtonami były na tyle duże, że przez pierwsze lata dominowała wzajemna nieufność. Kronika nie informuje, gdzie odbywał się prezentowany zjazd, widać jednak, że władza czyniła starania, by na pozyskanych po wojnie terenach zapewnić warunki do normalizacji życia. (MKC)


komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy ośmiu autorów komentarzy kronik.

hide tab