similar to: M��odzie�� Niemiec Zachodnich protestuje