Niemcy. Przeciwko „układowi ogólnemu”

Niemcy. Przeciwko „układowi ogólnemu”
Loading the player ...
Full title: Niemcy. Przeciwko „układowi ogólnemu”
Release Date: 1952-05-28
Duration: 02:34
overview
About the film

Manifestacje i starcia z policją na ulicach miast RFN. Przemówienie Wilhelma Piecka i pochód na ulicach Berlina Wschodniego.

Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 12
Person: Wilhelm Pieck (prezydent NRD)
Event: manifestacje przeciwko Układowi Ogólnemu w sprawie Taryf Celnych i Handlu
Time: 1952
Place: Monachium, Hamburg, Berlin
Foreign Exchange: DEFA Augenzeuge
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: „ze świata”.
00:00:07:21Napis: „Przeciwko »układowi ogólnemu«”. Widok portu z okrętu.
00:00:13:18Uliczna manifestacja.
00:00:16:04Przy mównicy przemawia mężczyzna.
00:00:19:02Słuchająca kobieta.
00:00:21:00Przemawiający mężczyzna. Zbliżenie.
00:00:24:20Zgromadzeni ludzie.
00:00:27:14Manifestacja w Monachium.
00:00:45:15Przemawiający mężczyzna.
00:00:49:08Tłumy zgromadzone na ulicy.
00:00:52:02Interwencja policji. Zamieszki na ulicach.
00:00:52:11Starcia policji z demonstrantami.
00:01:18:22Wiec na ulicach Berlina Wschodniego.
00:01:33:00Wilhelm Pieck przemawia.
00:01:45:20Brawa i entuzjastyczny pochód z transparentami i śpiewem.
00:01:55:19Pochód pierwszomajowy.
00:02:17:19Pochód, ujęcie z góry. Tłumy na ulicach.
00:02:22:22Plansza końcowa: „WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH WARSZAWA 1952”.
hide tab
reader text

Niemcy Zachodnie protestują przeciwko podpisaniu militarystycznego Układu Ogólnego z państwami atlantyckimi. W Hamburgu tłum robotniczy wyległ na ulicę. Żądamy zjednoczonych, pokojowych, demokratycznych Niemiec. To hasło rozbrzmiewa w całych Niemczech. Potężna demonstracja protestacyjna w Monachium. Oto prawdziwe Niemcy, Niemcy które nie chcą wojny, Niemcy, które walczą o zjednoczenie, wolność i demokrację. W zachodnich sektorach Berlina doszło do starć między demonstrantami a oddziałami neohitlerowskiej policji. Precz z faszyzmem, precz z amerykańską okupacją! Na ulicach demokratycznego Berlina tłumy manifestują pod czerwonymi sztandarami walki o zjednoczenie, pokój i socjalizm. Prezydent NRD Wilhelm Pieck oświadczył: „Jeśli ludność zachodnioniemiecka nie zdoła przeszkodzić Paktowi Ogólnemu i niebezpieczeństwo amerykańskiej agresji przeciwko Wschodowi zaostrzy się, wówczas zmuszeni będziemy zorganizować zbrojną obronę naszej ojczyzny”. Te słowa są wyrazem niezłomnej woli milionowych mas narodu niemieckiego. Cały obóz pokoju ze Związkiem Radzieckim na czele pomoże demokratycznym Niemcom w ich walce przeciwko zmowie imperialistycznych rządów i neohitlerowskich odwetowców.

hide tab