similar to: W 32. rocznic�� rewolucji pa��dziernikowej