Czyn majowy

Czyn majowy
Loading the player ...
Full title: Czyn majowy
Release Date: 1949-04-28
overview
About the film

Huta, hale produkcyjne, różne plany.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Mieczysław Verocsy
Subject Number: 3
Object: Huta Szkła Okiennego Kara
Time: 1949
Place: Piotrków Trybunalski
Foreign Exchange: Tele News, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: Filmoteka Narodowa
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Czyn MAJOWY". Praca w hucie szkła.
00:00:17:18Produkcja szkła.
00:00:28:19Gotowe szkło.
hide tab
reader text

Doroczne święto solidarności mas robotniczych całego świata walczących o pokój i demokrację uczciła Polska wspaniałym czynem majowym, który zmobilizował setki tysięcy hutników, górników, włókniarzy i robotników wszystkich innych zawodów do przedterminowego wykonania planów produkcyjnych. Huta Kara w Piotrkowie. 3 kwietnia 1949 roku na osiem miesięcy i dwadzieścia siedem dni przed terminem wykonany został trzyletni plan produkcji szkła okiennego, wynoszący sześć milionów trzysta tysięcy metrów kwadratowych. Dodatkowo w ramach zobowiązań pierwszomajowych hutnicy piotrkowscy wykonali sto sześćdziesiąt tysięcy metrów kwadratowych szkła. Cała Polska pozdrawia robotników piotrkowskiej huty Kara, która pierwsza w kraju zakończyła wykonanie Planu Trzyletniego.

hide tab
comment

Z końcem lat czterdziestych w Wydziale Prasy PZPR zainicjowano zwyczaj starannego przygotowywania kampanii 1 majowych. Z wyprzedzeniem koordynowano działania w przemyśle, oddawanie do użytku nowych inwestycji, wybierano wzorcowe przedsiębiorstwa i typowano sylwetki wzorowych pracowników –członków partii – by potem na przestrzeni blisko dwóch miesięcy prezentować to na ekranie. Informacje podkreślały pospolite zaangażowanie na rzecz Święta Pracy, choć był to tylko pusty chwyt retoryczny. Dla robotnika pierwszomajowe święto oznaczało okazję do dodatkowej zabawy na jednym z licznie organizowanych festynów, dla kroniki był czasem wzmożonej aktywności, zbierania relacji w terenie i – bardzo często – opracowania wydania monotematycznego, przynoszącego relację z obchodów. (MKC)

hide tab