Młodzież Niemiec Zachodnich protestuje

Młodzież Niemiec Zachodnich protestuje
Loading the player ...
Full title: Młodzież Niemiec Zachodnich protestuje
Release Date: 1952-08-27
Duration: 01:20
overview
About the film

Uliczne manifestacje i wiece. Policja pacyfikująca manifestację.

Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 7
Time: 1952
Place: Niemcy
Foreign Exchange: DEFA Augenzeuge
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Plansza: „ze świata”.
00:00:07:20Napis: „Młodzież Niemiec Zachodnich protestuje”. Ludzie przechodzą przez bramę, w której policjanci ich legitymują.
00:00:22:15Wśród przechodniów chodzą policjanci.
00:00:25:04Policjant w samochodzie.
00:00:28:00Tłum ludzi przechodzi przez ulicę.
00:00:33:17Policjanci prowadzą ludzi na chodniku.
00:00:41:16Samochód policyjny na ulicy.
00:00:43:21Policjanci rozpędzają młodzież.
00:00:48:13Policjanci wsadzają zatrzymanego mężczyznę do wozu.
00:00:51:00Policjant stoi przed grupą zatrzymanych ludzi.
00:00:54:21Policjanci wprowadzają aresztowanych do budynku.
00:00:58:10Wiec. Chłopak przemawia pod transparentem: „Westberliner. Kampff gegen den versklavenden Genebalkriegsvertrag fur einen Friendensvertrag”.
00:01:01:10Zbliżenie przemawiającego chłopaka.
00:01:05:08Brawa.
00:01:07:10Pochód młodzieży.
00:01:10:12Młodzież ze sztandarami w pochodzie.
hide tab
reader text

W Zachodnim Berlinie nie ustają manifestacje skierowane przeciwko neohitlerowskiej polityce rządu Adenauera. Ulice obstawione są oddziałami uzbrojonej policji. Rząd boński i jego mocodawcy wszelkimi sposobami starają się zastraszyć postępową młodzież niemiecką. Terror, pałki policyjne, aresztowania ‒ oto codzienny widok na ulicach Zachodniego Berlina. Ale młodzież Berlińska nie ustępuje. Mimo aresztowań odbywają się nowe wiece, pochody i masówki. „Precz z układem ogólnym”. „Niech żyje demokratyczna jedność Niemiec”. „Ami go home”. Pracująca młodzież całej Trizonii staje zdecydowanie w szeregach bojowników o pokój i demokrację.

hide tab