1 Maja w Hamburgu

1 Maja w Hamburgu
Loading the player ...
Full title: 1 Maja w Hamburgu
Release Date: 1951-06-06
Duration: 00:38
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Manifestacja w porcie Hamburga. Pochód przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 8
Event: manifestacja i pochód w Hamburgu przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich
Time: 1951
Place: Hamburg
Foreign Exchange: RFN
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:10Napis: „Hamburg”, w tle port w Hamburgu.
00:00:10:00Ludzie zgromadzeni podczas manifestacji.
00:00:14:03Pochód przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich.
00:00:26:06Manifestacja ludności niemieckiej.
hide tab
reader text

Amerykańscy spiskowcy liczą na Niemcy Zachodnie. Przeliczą się i tutaj. W porcie Hamburga marynarze i technicy portowi, dokerzy i robotnicy demonstrują przeciwko remilitaryzacji Niemiec Zachodnich, domagają się zawarcia paktu pokoju w roku 1951. Cóż może bezsilna wściekłość Adenauera, który gorliwie zakazał referendum, skoro pod sztandarami walki o pokój zbierają się razem komuniści, socjaldemokraci, bezpartyjni i Chrześcijańskie Związki Zawodowe?

hide tab