U podchorążych piechoty

U podchorążych piechoty
Loading the player ...
Full title: U podchorążych piechoty. Oficerska szkoła piechoty
Release Date: 1951-06-06
Duration: 01:53
Subject Categories: wojsko
overview
About the film

Podchorążowie idący na wykłady. Żołnierze podczas wykładów. Major Antoni Węgrzyn podczas zajęć z podchorążymi. Ćwiczenia sprawnościowe na poligonie. Nauka jazdy. Podchorążowie ćwiczący w sali gimnastycznej. Żołnierze grający na instrumentach muzycznych.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Wiktor Janik
Subject Number: 4
Person: mjr Antoni Węgrzyn (wykładowca w Oficerskiej Szkole Piechoty)
Event: zajęcia podchorążych w Oficerskiej Szkole Piechoty
Time: 1951
Place: Wrocław
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:06Napis: „U podchorążych piechoty”, w tle żołnierze podczas gimnastyki porannej.
00:00:09:07Żołnierze idący na wykłady.
00:00:17:14Tabliczki na drzwiach: „Fizyka”, „Biologia”, „Historia Polski”.
00:00:21:22Podchorążowie siedzący w ławkach podczas zajęć lekcyjnych.
00:00:33:11Major Antoni Węgrzyn podczas wykładu.
00:00:46:02Ćwiczenia sprawnościowe na poligonie.
00:01:06:04Podchorążowie podczas nauki jazdy.
00:01:14:13Żołnierze podczas ćwiczeń w sali gimnastycznej.
00:01:43:18Grupa żołnierzy grających na instrumentach muzycznych.
hide tab
reader text

Pracowity i urozmaicony jest dzień podchorążych w Oficerskiej Szkole Piechoty. Od przyszłych oficerów Ludowego Wojska Polskiego wymagany jest wysoki poziom uświadomienia politycznego i wiedzy ogólnokształcącej. Podstawą wyszkolenia wojskowego są doświadczenia najlepszej w świecie Armii Radzieckiej. Doskonałe wyposażenie szkoły w pomoce naukowe ułatwia naukę terenoznawstwa. Wykładowca, mjr Antoni Węgrzyn przeszedł pod sztandarami 2 Dywizji cały szlak bojowy 1 Armii. Wyszkolenie liniowe to filar, na którym opiera się wychowanie młodego oficera. Znakomity sprzęt pomaga w wykonaniu ćwiczenia bojowego w trudnym terenie. Wszyscy podchorążowie przechodzą naukę jazdy, umiejętność niezbędną w każdej broni. Wielki nacisk położony został na poziom wychowania fizycznego i sportu. Zdrowie, tężyzna, sprawność fizyczna – oto czym musi dysponować przyszły oficer. Szybko upływają chwile wolne od zajęć. W atmosferze radości, koleżeńskiej przyjaźni i pełnej zapału nauki rosną kadry ludowej armii, stojącej na straży pokojowej pracy naszego narodu.

hide tab