Wrocław pracuje!

Wrocław pracuje!
Loading the player ...
Full title: Reportaż z Wrocławia: odbudowa stoczni, żegluga na Odrze, fabryka sztucznego jedwabiu
Release Date: 1946-12-10
Subject Categories: gospodarka, wydarzenia polskie
overview
About the film

Reportaż z Wrocławia: odbudowa stoczni, żegluga na Odrze, fabryka sztucznego jedwabiu.

Director of Photography: Bogusław Lambach
Subject Number: 3
Object: stocznia, fabryka sztucznego jedwabiu
Event: reportaż z Wrocławia
Time: 1946-12
Place: Wrocław
Foreign Exchange: Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "WROCŁAW PRACUJE".
00:00:02:15Kilka budynków nad wodą.
00:00:13:06Statki w remoncie.
00:00:15:06Robotnicy przy pracy.
00:00:23:00Kuter zawieszony na dźwigu.
00:00:24:18Holowniki na wodzie.
00:00:28:20Fale rzeki
00:00:31:02Most i zapora wodna
00:00:47:13Szereg barek ciągnionych przez holownik.
00:00:50:18Śluza na rzece.
00:00:59:04Kominy podnoszone do góry.
00:01:04:10Kapitan na holowniku.
00:01:12:21Holowane barki.
00:01:22:13Budynki fabryczne.
00:01:24:15Rurociąg.
00:01:27:13Hala fabryczna. Robotnicy przy pracy.
00:01:36:22Maszyny fabryczne.
00:01:52:20Młoda kobieta przy maszynie do nawijania nici.
00:01:54:06Robotnice przy maszynach - ujęcie z góry.
00:01:58:10Dziewczyna roztrzepuje motek przędzy.
00:02:02:06Pracownice pakują gotowy jedwab.
00:02:07:15Gotowe paki.
hide tab
reader text

We Wrocławiu oddano do użytku nową stocznię. Pracę nad jej odbudową ukończono w rekordowym czasie trzech miesięcy, przeprowadzając zarazem remont sześciu holowników, siedmiu barek, trzech pogłębiarek, trzech motorówek. W stoczni zatrudnieni są wyłącznie Polacy, są między nimi także repatrianci z Francji, którzy na wezwanie ojczyzny stawili się do pracy.
Stocznia wrocławska utrzymuje ważną drogę komunikacyjną na Ziemiach Odzyskanych. Połączenia wodne śródlądowe grają doniosą rolę w rozbudowie planowej gospodarki. Zapory rzeczne w górnym biegu Odry służą do podniesienia poziomu wody, która jest miejscami za płytka do żeglugi. Poziom wody regulują urządzenia śluzowe. Tędy płynie śląski węgiel dla Szczecina.
Przemysł na Ziemiach Odzyskanych jest jednym z podstawowych czynników odbudowy gospodarczej kraju.
Oto fabryka sztucznego jedwabiu we Wrocławiu. Uruchomiona w maju roku bieżącego, zatrudnia dziś blisko 2000 robotników. Fabryka produkuje z celulozy wiskozę, z której przędzie się nici. Na jedną nitkę składa się około 60 cieniutkich włókienek. Produkcja osiągnęła ostatnio miesięczną wydajność około 33 tysięce kilogramów przędzy jedwabnej. W roku 1949 produkować będziemy dwa razy więcej sztucznego jedwabiu niż obecnie. Wiele z tych młodych dziewcząt po pracy znajduje jeszcze czas na naukę. Przy fabryce istnieje bowiem szkoła i świetlica gdzie organizowane są kursy dokształcające. Rozwój przemysłu na Ziemiach Odzyskanych jest gwarancją przeprowadzenia planu trzyletniego, nazwanego planem dobrobytu.

hide tab