Przymierze partii robotniczych

Przymierze partii robotniczych
Loading the player ...
Full title: Zebranie aktywu PPS i PPR
Release Date: 1946-12-10
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Zebranie aktywu PPS i PPR.

Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 1
Person: Józef Cyrankiewicz (członek władz PPS, późniejszy premier RP), Władysław Gomułka (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948))
Event: zebranie aktywu PPS i PPR
Time: 1946-12
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Actualités Françaises, Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 43/46".
00:00:17:12Napis: "PRZYMIERZE PARTII ROBOTNICZYCH".
00:00:21:20Sala. Zebrani.
00:00:23:18Gomułka na mównicy. W tle emblematy PPR i PPS.
00:00:28:16Widownia.
00:00:30:16Przemawia Cyrankiewicz.
00:00:37:14Twarze zebranych.
00:00:47:03Na kurtynie przyczepione styropianowe litery tworzące napis: "PPR PPS Jednością silni zwyciężymy".
hide tab
reader text

Polska Partia Socjalistyczna i Polska Partia Robotnicza zawarły umowę o jedności działania i współpracy. Na wspólnym wiecu w Warszawie przemawiał w imieniu PPR wicepremier Gomułka, w imieniu PPS minister Cyrankiewicz.
We wspólnej rezolucji podkreślono konieczność utrzymania i zacieśnienia jednolitego frontu obu partii. Wymaga tego utrwalenie ustroju demokratycznego odbudowa kraju i realizacja planu trzyletniego. Plan ten jest warunkiem podniesienia stopy życiowej naszego społeczeństwa.

hide tab