Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza
Loading the player ...
Full title: Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza. Przemówienie prezydenta na uroczystości odsłonięcia pomnika Mickiewicza
Release Date: 1950-02-01
Duration: 03:06
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film
Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 1-4
Person: Józef Cyrankiewicz (premier), Wiktor Lebiediew (ambasador radziecki w Polsce), Bolesław Bierut (prezydent)
Event: odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 6/50”.
00:00:18:22Napis: „Odsłonięcie pomnika ADAMA MICKIEWICZA”, w tle zebrany tłum pod pomnikiem Mickiewicza w Warszawie.
00:00:34:06Tłumy na uroczystości odsłonięcia pomnika.
00:00:40:04Bolesław Bierut i Józef Cyrankiewicz idą na uroczystość.
00:00:51:15W uroczystości uczestniczą przedstawiciele Sejmu – Władysław Kowalski, rządu – Józef Cyrankiewicz, wojska – Rokossowski i Żymierski, KC PZPR, korpusu dyplomatycznego – Wiktor Lebiediew oraz goście zagraniczni.
00:01:18:16Bolesław Bierut wita pisarzy, intelektualistów i poetów.
00:01:29:16Francuski poeta Eluard, poeci radzieccy – Rylski, Tichonow, Tank.
00:01:32:12Pisarze węgierscy, rumuńscy, belgijscy, niemieccy.
00:01:42:12Tłumy ludzi na uroczystości.
00:01:49:15Pod pomnikiem Adama Mickiewicza przemawia Bolesław Bierut.
00:02:19:20Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie.
00:02:36:06Wieńce u stóp pomnika.
00:02:41:07Młodzież patrząca na pomnik.
00:02:53:12Oświetlony pomnik Adama Mickiewicza.
hide tab
reader text

28 stycznia 1950 roku. Dziś w Warszawa święci uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. Krakowskie Przedmieście zaległy nieprzejrzane tłumy. Na uroczystość przybył prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut. Pod pomnikiem zajęli miejsca marszałek Sejmu Władysław Kowalski, premier Cyrankiewicz, członkowie rządu, marszałkowie Rokossowski, Żymierski, przedstawicie KC PZPR, stronnictw politycznych, świata kulturalnego i organizacji społecznych. Korpus dyplomatyczny z dziekanem ambasadorem radzieckim Wiktorem Lebiediewem na czele. Prezydent Rzeczypospolitej serdecznie wita postępowych pisarzy, poetów i intelektualistów przybyłych z zagranicy na uroczystości zakończenia roku Mickiewiczowskiego. Poeta francuski Eluard, poeci radzieccy Rylski, Tichanow, Tank, pisarze węgierscy, rumuńscy, belgijscy, niemieccy.
W pełnej skupienia ciszy tłum wysłuchał słów prezydenta Bolesław Bieruta: „Odsłaniając dziś pomnik poety w odbudowującej się naszej stolicy, chciałoby się powiedzieć wieszczowi – książki twoje wędrują pod strzechy. Ziściły się twoje prorocze słowa, we wszystkich krajach wzmaga się walka ludu pracującego o wolność. Wolność powszechna zwycięży. Wielki Adamie. Kraj cały wita posąg twój pielgrzymujący zawsze ku lepszemu jutru. Domy posąg otaczające w gruzach leżały i na nowo wznieśliśmy te domy. Słowo twoje kieruje kilofem górnika, pługiem oracza, piórem poety. Słów twoich testament spełnia nasz naród i jego rząd, rząd Polski Ludowej. Kochać i czcić ciebie będziemy wiecznie”.

hide tab