Order Zwycięstwa dla marszałka

Order Zwycięstwa dla marszałka
Loading the player ...
Full title: Dekoracja Marszałka Roli - Żymierskiego Orderem Zwycięstwa przez ambasadora Lebiediewa
Release Date: 1945-12-03
overview
About the film

Odznaczanie. Uroczystość z udziałem m.in. premiera E. Osóbki-Morawskiego.

Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 3
Person: Wiktor Zacharowicz Lebiediew (ambasador ZSRR w Polsce), Michał Rola-Żymierski (marszałek, naczelny dowódca Wojska Polskiego)
Event: odznaczanie Marszałka Roli-Żymierskiego
Time: 1945
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Gaumont British, Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:21Uchwała Rady Najwyższej ZSRR.
00:00:05:16Order Zwycięstwa.
00:00:09:18Ambasador Lebiediew odczytuje uchwałę.
00:00:14:20Marszałek Rola-Żymierski.
00:00:18:09Ambasador wręcza order marszałkowi.
00:00:27:18Ambasador i Osóbka-Morawski w otoczeniu członków rządu.
00:00:29:07Prezydent Bierut składa gratulacje marszałkowi.
00:00:32:04Marszałek przyjmuje gratulacje od członków rządu.
hide tab
reader text

Order Zwycięstwa [ros. Орден «Победа»], najwyższe odznaczenie wojskowe Związku Radzieckiego. W dniu 14 listopada ambasador sowiecki Lebiediew udekorował tym orderem marszałka Polski Żymierskiego w dowód uznania przez Związek Radziecki wybitnych jego zasług w dziele organizacji polskich sił zbrojnych i zwycięskiej walki z [!] wspólnym, odwiecznym wrogiem.

hide tab