Generałowie w Łodzi

Generałowie w Łodzi
Loading the player ...
Full title: Generał Rola-Żymierski i generał Spychalski na promocji w Szkole Oficerów Polityczno Wychowawczych. Przysięga podchorążych
Release Date: 1945-05-20
Subject Categories: historia, wojsko
overview
About the film

Generał Rola-Żymierski i generał Spychalski w szkole oficerów. Przysięga podchorążych.

Director of Photography: Henryk Makarewicz, Adolf Forbert
Subject Number: 2
Person: Michał Rola-Żymierski (generał, naczelny dowódca Wojska Polskiego), Marian Spychalski (generał, zastępca naczelnego dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych)
Object: Centralna Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych
Event: otwarcie nowego kursu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych
Time: 1945
Place: Łódź
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:12Na dziedziniec szkoły oficerów wchodzi generał Rola-Żymierski ze świtą.
00:00:11:21Generał Rola-Żymierski salutuje żołnierzom.
00:00:16:16Przegląd wojsk.
00:00:50:00Podchorążowie, stojący koło działa, składają przysięgę.
00:00:56:19Stojące oddziały.
00:01:07:08Generał Rola-Żymierski wypowiada słowa przysięgi, żołnierze.
00:01:20:03Trybuna, przemawia Rola-Żymierski.
00:01:22:10Twarze podchorążych.
00:01:35:03Defilada podchorążych.
00:01:40:00Generalicja salutuje.
00:01:43:12Defilada.
hide tab
reader text

Na uroczystość otwarcia nowego kursu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych przybył dowódca naczelny Wojska Polskiego marszałek Michał Rola-Żymierski wraz ze swym zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych generałem Marianem Spychalskim. Podchorążowie składają przysięgę na wierność władzy naczelnej narodu polskiego, Krajowej Radzie Narodowej. W przemówieniu skierowanym do podchorążych marszałek powiedział: "Praca polityczno-wychowawcza ma w wojsku kapitalne znaczenie. Wiemy, że nie wystarczy dziś być dobrze wyszkolonym. Trzeba być również uświadomionym obywatelem. Wy, przyszli oficerowie, musicie uczyć się pilnie, by zdobyć taką wiedzę, jakiej żąda od was ojczyzna, naród, dowództwo".

hide tab