Generałowie w Łodzi

Generałowie w Łodzi
Loading the player ...
Tytuł pełny: Generał Rola-Żymierski i generał Spychalski na promocji w Szkole Oficerów Polityczno Wychowawczych. Przysięga podchorążych
Data wydania: 1945-05-20
Kategorie tematyczne: historia, wojsko
opis filmu
O filmie

Generał Rola-Żymierski i generał Spychalski w szkole oficerów. Przysięga podchorążych.

Numer tematu: 2
Osoba: Michał Rola-Żymierski (generał, naczelny dowódca Wojska Polskiego), Marian Spychalski (generał, zastępca naczelnego dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych)
Obiekt: Centralna Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych
Zdarzenie: otwarcie nowego kursu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Łódź
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:12Na dziedziniec szkoły oficerów wchodzi generał Rola-Żymierski ze świtą.
00:00:11:21Generał Rola-Żymierski salutuje żołnierzom.
00:00:16:16Przegląd wojsk.
00:00:50:00Podchorążowie, stojący koło działa, składają przysięgę.
00:00:56:19Stojące oddziały.
00:01:07:08Generał Rola-Żymierski wypowiada słowa przysięgi, żołnierze.
00:01:20:03Trybuna, przemawia Rola-Żymierski.
00:01:22:10Twarze podchorążych.
00:01:35:03Defilada podchorążych.
00:01:40:00Generalicja salutuje.
00:01:43:12Defilada.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na uroczystość otwarcia nowego kursu Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych przybył dowódca naczelny Wojska Polskiego marszałek Michał Rola-Żymierski wraz ze swym zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych generałem Marianem Spychalskim. Podchorążowie składają przysięgę na wierność władzy naczelnej narodu polskiego, Krajowej Radzie Narodowej. W przemówieniu skierowanym do podchorążych marszałek powiedział: "Praca polityczno-wychowawcza ma w wojsku kapitalne znaczenie. Wiemy, że nie wystarczy dziś być dobrze wyszkolonym. Trzeba być również uświadomionym obywatelem. Wy, przyszli oficerowie, musicie uczyć się pilnie, by zdobyć taką wiedzę, jakiej żąda od was ojczyzna, naród, dowództwo".

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę