Wizyta w Jugosławii

Wizyta w Jugosławii
Loading the player ...
Full title: Wizyta Breżniewa
Release Date: 1962-10-05
Date of Production: 1962
Duration: 0:00:53
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Leonid Breżniew wychodzi z samolotu. Powitanie na lotnisku. Przejazd ulicami Belgradu. Sala obrad.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Sound Effects: Marek Lusztig
Subject Number: 6
Person: Leonid Breżniew (przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR), Josip Broz Tito (przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii)
Time: 1962
Place: Belgrad
Foreign Exchange: Wytwórnia Filmowa, Jugosławia
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:10Napis: „Wizyta w Jugosławii”. W tle Leonid Breżniew wychodzący z samolotu.
00:00:03:11Leonid Breżniew wita się z prezydentem Tito.
00:00:09:23Breżniew i Tito przechodzą przed kompanią honorową.
00:00:22:21Przejazd Breżniewa i Tito przez miasto. Witający ich mieszkańcy Belgradu.
00:00:39:16Breżniew i Tito podczas obrad.
hide tab
reader text

Przewodniczący Rady Najwyższej Związku Radzieckiego Leonid Breżniew z wizytą oficjalną w Belgradzie. Gościa wita prezydent Tito. Przyjazd Breżniewa do Jugosławii oznacza dalsze utrwalenie i pogłębienie przyjaźni między obu narodami. Mieszkańcy Belgradu i innych miast, przez które wiodła trasa podróży, zgotowali serdeczne przyjęcie radzieckiemu mężowi stanu. Wspólny komunikat stwierdza, że oba państwa mają zbieżne lub zbliżone poglądy na sytuację międzynarodową. Zapowiedziano również rozszerzenie wszechstronnej współpracy radziecko-jugosłowiańskiej.

hide tab