Wizyta braterstwa

Wizyta braterstwa
Loading the player ...
Full title: Wizyta braterstwa. Polska delegacja rządowa w Jugosławii
Release Date: 1957-09-15
Date of Production: 1957-09
Duration: 0:03:02
Subject Categories: wydarzenia, polityka
overview
About the film

Powitanie polskiej delegacji na lotnisku w Belgradzie. Przejazd polityków ulicami miasta. Wiwatujący mieszkańcy Belgradu. Rozmowy w salonie. Składanie wieńców przy pomniku Nieznanego Żołnierza. Politycy w sali obrad.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Director of Photography: Franciszek Fuchs, Władysław Forbert
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 1-2
Person: Josip Broz Tito (prezydent Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii), Józef Cyrankiewicz (premier), Władysław Gomułka (I sekretarz KC PZPR), Adam Rapacki (minister spraw zagranicznych)
Time: 1957
Place: Belgrad
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:18Czołówka: POLSKA KRONIKA FILMOWA 38/57 WYDANIE B
00:00:18:10Napis: „Wizyta braterstwa”. Przedstawiciele rządu Jugosławii czekają na lotnisku.
00:00:22:13Dziewczynka z kwiatami.
00:00:25:00Samolot na płycie lotniska.
00:00:26:07Kompania honorowa.
00:00:28:01Z samolotu wychodzą Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz.
00:00:31:10Josip Broz Tito podchodzi do gości. W tle fotoreporterzy.
00:00:33:18Gomułka wita się z Tito.
00:00:46:19Józef Cyrankiewicz wita się z Tito.
00:00:54:12Operatorzy i reporterzy na płycie lotniska w Belgradzie.
00:00:58:13Władysław Gomułka, Josip Broz Tito i Józef Cyrankiewicz przechodzą przed kompanią honorową. Reporterzy.
00:01:12:06Tito i Gomułka w samochodzie.
00:01:19:08Cyrankiewicz w odkrytym samochodzie.
00:01:20:12Mieszkańcy Belgradu witający polską delegację.
00:01:28:02Samochody z delegatami przejeżdżają pod powitalnymi transparentami udekorowanymi flagami.
00:01:39:20Przejazd delegatów przez miasto. Tłumy witające gości. Ludzie rzucają kwiaty na przejeżdżający odkryty samochód.
00:01:54:21Samochody podjeżdżają do siedziby Josipa Broz Tito.
00:02:04:13Tito, Gomułka, Cyrankiewicz i Rapacki rozmawiają w salonie.
00:02:16:13Pomnik Nieznanego Żołnierza.
00:02:19:10Polska delegacja składa wieniec pod pomnikiem.
00:02:28:15Gomułka i Cyrankiewicz.
00:02:42:12Tito, Gomułka i Cyrankiewicz zasiadają w sali obrad.
00:02:50:00Rozmowy obu delegacji.
hide tab
reader text

Cały świat oczekiwał z wielkim zainteresowaniem tej wizyty. Polska delegacja partyjno-rządowa przybyła do Belgradu. Pierwsze po dziesięciu latach spotkanie Władysława Gomułki z prezydentem Tito. „Spotykamy się dziś jak starzy przyjaciele, których rozłączyły przeciwności losu, ale którzy tym bardziej cenią wartość tej przywróconej przyjaźni i tym bardziej zdecydowani są jej strzec” ‒ powiedział Władysław Gomułka na lotnisku. Na ulicach Belgradu owacyjne powitanie polskiej delegacji. Stara, serdeczna przyjaźń dwu narodów. W poszukiwaniu własnych dróg budowy socjalizmu Polska i Jugosławia są przecież najbliższymi partnerami. Jednakowe jest też nasze wspólne dążenie do stabilizacji politycznej i pokoju na całym świecie. Wizyta w siedzibie prezydenta Jugosławii. Tutaj podczas pierwszej wymiany zdań prezydent Tito powiedział, że Jugosławia udziela poparcia granicy na Odrze i Nysie. Była to wielka sensacja polityczna, zwłaszcza dla Niemiec Federalnych. Międzynarodowa pozycja Polski uległa dalszemu wzmocnieniu. Składanie wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Wspomnienia walki z faszyzmem to jedna z mocnych więzi łączących oba kraje. Rozpoczynają się rokowania polsko-jugosłowiańskie odbywane, jak podkreśla również prasa zachodnia, w atmosferze szczerego, wzajemnego zrozumienia i serdeczności. Nie jest to żaden frazes, lecz istotny sens rozmowy dwóch przyjaciół.

hide tab