Gaudeamus

Gaudeamus
Loading the player ...
Full title: Rozpoczęcie roku akademickiego. Studencki Dom Usługowy Lublin
Release Date: 1962-10-05
Date of Production: 1962-10-01, 1962-10-02
Duration: 0:02:11
Subject Categories: nauka i oświata
overview
About the film

Rozpoczęcie roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej. Dyplom doktora honoris causa dla Janusza Groszkowskiego. Brama Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci na ulicy. Dom studencki w Lublinie.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Director of Photography: Franciszek Fuchs, Janusz Kuźniarski
Sound Effects: Marek Lusztig
Subject Number: 1-2
Person: Jerzy Bukowski (profesor, rektor Politechniki Warszawskiej), Janusz Groszkowski (profesor)
Time: 1962
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 41/62 Wydanie A”.
00:00:17:11Napis: „Gaudeamus”. W tle studenci zebrani w auli Politechniki Warszawskiej.
00:00:19:19Wchodzą profesorowie. Profesor Jerzy Bukowski przemawia do zebranych.
00:00:38:20Profesor Jerzy Bukowski wita nowych absolwentów. Studenci.
00:00:58:12Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Januszowi Groszkowskiemu.
00:01:11:11Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci na ulicy.
00:01:30:08Mężczyzna wiesza na tablicy afisz: „Teatr poezji U.W. Premiera Fraszki i Faramuszki”. Studentki czytają ogłoszenia.
00:01:41:11Studenci w domu studenckim w Lublinie. Studencka stołówka. Studenci w kawiarni.
hide tab
reader text

Nowy rok akademicki rozpoczęty. Rektor Politechniki Warszawskiej profesor Jerzy Bukowski wita wykładowców i młodzież. Największa w Polsce uczelnia techniczna przyjęła w tym roku ponad 2000 maturzystów. Ceremonia immatrykulacji. Wśród nowo przyjętych również przybysze z dalekich krajów. Od tej chwili są już studentami uczelni, której hasłem było zawsze „Bliżej życia, bliżej praktyki”. Jednemu z czołowych rzeczników tej zasady, profesorowi Januszowi Groszkowskiemu, nadano dziś tytuł doktora honoris causa. Profesor Groszkowski jest współtwórcą polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Warszawska Alma Mater. Skończyły się uroczystości, studenci już między sobą, tacy, jakimi są na co dzień. Dużo pustych kartek w tym indeksie. Rozpoczęły już działalność kluby i zespoły artystyczne. Ale i ortografii trzeba się dalej uczyć, zresztą z tymi „pokoikami na Hożej” wcale nie jest tak dobrze. Za wzrastającą liczbą młodzieży akademickiej nie nadążają inwestycje bytowe. Tym przyjemniej pokazać coś całkiem nowego, studencki dom społeczno-usługowy w Lublinie. Poza czytelnią, także i serwitut dla mdłego ciała. Samoobsługowa stołówka wydobywa co może ze skromnego przydziału kalorii. Jest również kawiarnia, jakżeż to pracować umysłowo bez małej czarnej. Sto siedemdziesiąt tysięcy studentów zabiera się więc raźno do pracy.

hide tab