podobne do: Czwarta rocznica ��mierci J��zefa Pi��sudskiego