Polska na szlaku Józefa Piłsudskiego

Polska na szlaku Józefa Piłsudskiego
Loading the player ...
Tytuł pełny: Reportaż z uroczystości 25-lecia Polskiego Czynu Zbrojnego
Sygnatura: MF.273
Data wydania: 1939
Czas trwania: 0:11:03
Kategorie tematyczne: wydarzenia
opis filmu
O filmie

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Sztafeta wieleńska. Sztafeta lwowska. Sztafeta warszawska. Bieg sztafety z Radzymina. Sztafeta z Radzymina składa hołd. Sztafety z pochodniami. Płonący stos w Krakowie. Wjazd pociągu na Dworzec Główny w Krakowie. Śmigły-Rydz wychodzi z pociągu. Sygnał przyjazdu marszałka. Powitanie. Przystrojona ulica Oleandry. Tłumy na Błoniach krakowskich. Poczty sztandarowe. Śmigły-Rydz wjeżdża samochodem na Błonia. Marszałek i generalicja idą wzdłuż pocztów sztandarowych. Ksiądz biskup Gawlina odprawia mszę na Błoniach. Przemawia marszałek Śmigły-Rydz. Ślubowanie. Śmigły-Rydz składa hołd. Śmigły-Rydz przyjmuje defiladę. Defiladę rozpoczyna generał Sosnkowski. I Kompania Kadrowa. Poczty sztandarowe. Pułki oddziałów legionowych. Godło Rzeczypospolitej.

Numer tematu: 1
Osoba: Edward Śmigły-Rydz (marszałek Wojska Polskiego), Zygmunt Wenda (pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego), Józef Gawlina (biskup polowy Wojska Polskiego), Jan Jur-Gorzechowski (generał brygady Wojska Polskiego), Tadeusz Kasprzycki (generał dywizji Wojska Polskiego), Kazimierz Sosnkowski (generał Wojska Polskiego)
Zdarzenie: uroczystości 25-lecia polskiego czynu zbrojnego
Czas akcji: 1939
Miejsce akcji: Wilno, Warszawa, Kraków, Radzimin, Lwów
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:06Plansza: PAT przedstawia film p.t. "POLSKA NA SZLAKU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO".
00:00:15:17Plansza z Orłem Strzelców.
00:00:17:19Plansza tekstowa: REPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI 25-LECIA POLSKIEGO CZYNU ZBROJNEGO.
00:00:28:11Cmentarz na Rossie w Wilnie.
00:00:40:22Uroczyste przekazanie ognia sztafecie wileńskiej.
00:00:48:18Sztafeta lwowska wyrusza z cmentarza Obrońców Lwowa.
00:01:00:03Sztafeta warszawska wyrusza z Warszawskiej Cytadeli.
00:01:05:06Generał Jan Jur-Gorzechowski.
00:01:11:08Sztafeta radzymińska składa hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
00:01:25:16Sztafety z pochodniami podczas biegu.
00:01:41:12Płonący stos na ulicy Oleandry w Krakowie.
00:02:11:08Wjazd pociągu na Dworzec Główny w Krakowie.
00:02:14:03Śmigły-Rydz wychodzi z pociągu.
00:02:27:04Sygnaliści na Barbakanie dają sygnał przyjazdu marszałka.
00:02:48:18Marszałek wita się z tłumem.
00:03:05:13Ulica Oleandry przystrojona w polskie flagi.
00:03:09:21Tłumy na Błoniach krakowskich.
00:03:12:03Poczty sztandarowe.
00:03:21:03Marszałek Śmigły-Rydz wjeżdża samochodem na Błonia.
00:03:51:07Marszałek i generalicja idzie wzdłuż pocztów sztandarowych.
00:04:05:05Ksiądz biskup Gawlina podczas odprawiania mszy świętej na Błoniach.
00:04:24:21Przemówienie marszałka Śmigłego-Rydza: "Kłamstwa skierowanego przeciw ojczyźnie nie odbiera się, ani odmawiając sprawiedliwości, ani powoływaniem się na zasługi wobec ludzkości [...]".
00:06:50:18Ślubowanie: Ślubujemy w dobie wojny walczyć niezłomnie aż do zwycięstwa.
00:07:18:10Marszałek Śmigły-Rydz składa hołd w krypcie Marszałka Józefa Piłsudskiego.
00:07:50:14Marszałek Śmigły-Rydz przyjmuje defiladę w Krakowie.
00:07:54:03Defiladę rozpoczyna generał Sosnkowski.
00:07:58:18W defiladzie idą trzej uczestnicy patrolu Beliny.
00:08:14:23I Kompania Kadrowa idąca w defiladzie.
00:08:28:21Poczty sztandarowe.
00:10:00:17Pułki oddziałów legionowych.
00:10:45:14Godło Rzeczypospolitej.
00:10:55:06Napis: Koniec, w tle godło Strzelców.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Na kilka dni przed zjazdem krakowskim ruszyły ze wszystkich stron Polski sztafety, niosąc płonące pochodnie z miejsc sławy oręża polskiego. Sztafeta wileńska ruszyła z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie. Sztafeta lwowska wyszła z cmentarza Obrońców Lwowa. Z warszawskiej Cytadeli sztafeta wyruszyła w obecności generała Jur-Gorzechowskiego. Sztafeta z Radzymina w drodze przez Warszawę złożyła hołd u Grobu Nieznanego Żołnierza. Dzień i noc biegły do Krakowa sztafety z Gdyni, Polskiej Góry, spod Krzywopłotów i wielu innych miejsc opromienionych chwałą walk orężnych. Wieczorem dnia 5 sierpnia przybyły sztafety do Oleandrów, gdzie ogniem pochodni zapalono olbrzymi stos, który płonął jak symbol gorącej miłości ojczyzny. Właściwe uroczystości zjazdu odbyły się dnia 6 sierpnia. Do Krakowa przybył wódz naczelny pan marszałek Śmigły-Rydz, witany na dworcu przez przedstawicieli władz miejscowych. W starożytnym Barbakanie powitany został pan marszałek przez zarząd miasta. Na Błoniach krakowskich zgromadziły się tłumy. Barwny las sztandarów otaczał ogromny plac. Pocztów sztandarowych było 1500, ilość nigdy jeszcze w Polsce w jednym miejscu nie zgromadzona. Nadjeżdża pan marszałek Śmigły-Rydz. Ksiądz biskup Gawlina w szatach pontyfikalnych celebrował uroczystą mszę świętą polową. Nieprzeliczone tłumy złożyły ślubowanie. A wódz naczelny na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożył hołd cieniom marszałka Józefa Piłsudskiego. W Oleandrach rozpoczyna się defilada przed wodzem naczelnym. Defiladę prowadzi generał broni Kazimierz Sosnkowski. Za nim idą trzej pozostali przy życiu uczestnicy patrolu Beliny. Komenda Legionistów z komendantem naczelnym Ulrychem. Twardym krokiem maszeruje I Kompania Kadrowa z ówczesnym swoim dowódcą, a obecnie ministrem spraw wojskowych generałem Kasprzyckim na czele. Dalej olbrzymia kolumna pocztów sztandarowych. Z kolei defilują oddziały pułków legionowych. Obóz Zjednoczenia Narodowego prowadzi szef sztabu pułkownik Wenda. Marsz jeszcze nieskończony. Polska iść będzie ku swemu wielkiemu historycznemu przeznaczeniu, w myśl wskazań Wielkiego Marszałka, wiecznie żywych i zawsze ważnych.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę