Julian Marchlewski 22. III. 1925 22. III. 1950

Julian Marchlewski 22. III. 1925 22. III. 1950
Loading the player ...
Tytuł pełny: Julian Marchlewski 22. III. 1925 22. III.1 950. Uroczystości na cmentarzu w Berlinie.
Data wydania: 1950-03-29
Czas trwania: 04:35
opis filmu
O filmie

Portret J. Marchlewskiego. Cmentarz. Urna z prochami. Przemawia O. Grotewohl. Publiczność. Warta przy urnie Marchlewskiego. Przemawia W. Pieck. Dworzec. Wjeżdża pociąg. Delegaci. Warta honorowa - Bierut i Cyrankiewicz. Ludzie oddają hołd. Żołnierze. Tłumy manifestujące na pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsudskiego). Urna Marchlewskiego na podium.

Numer tematu: 1-7
Osoba: Wilhelm Pieck (prezydent NRD), Bolesław Bierut (prezydent), Józef Cyrankiewicz (premier), Otto Grotewohl (premier NRD)
Zdarzenie: Obchody rocznicy śmierci Juliana Marchlewskiego
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Berlin, Warszawa
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 14/50”.
00:00:18:02Plansza tekstowa: „JULIAN MARCHLEWSKI 22-III-1925 22-III-1950”.
00:00:23:12Portret Juliana Marchlewskiego.
00:00:45:10Napis: „JULIAN MARCHLEWSKI WYBITNY PRZYWÓDCA POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU ROBOTNICZEGO. UCZESTNIK KÓŁEK NIELEGALNYCH »WIELKIEGO PROLETARIATU«, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ZWIĄZKU ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP), SOCJALDEMOKRACJI KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKPIL), KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI (KPP), CZOŁOWY DZIAŁACZ LEWICOWEGO ODŁAMU NIEMIECKIEJ SOCJALDEMOKRACJI, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ PARTII BOLSZEWICKIEJ, UTALENTOWANY NAUKOWIEC I POPULARYZATOR MYŚLI MARKSISTOWSKIEJ, URODZIŁ SIĘ WE WROCŁAWIU 17 MAJA 1866 R.”.
00:00:52:20Cmentarz.
00:01:00:02Wieńce złożone na grobie Marchlewskiego.
00:01:02:22Urna z prochami Marchlewskiego.
00:01:07:08Przemawia Otto Grotewohl.
00:01:14:13Publiczność zgromadzona w sali.
00:01:17:03Wśród zgromadzonych siedzi Wilhelm Pieck.
00:01:27:16Warta przy urnie Marchlewskiego.
00:01:31:16Przemawia prezydent Pieck.
00:01:36:19Tablica z napisem: „Polska Ludowa i Niemiecka Republika Demokratyczna realizują testament Juliana Marchlewskiego” [tekst również w języku niemieckim].
00:01:44:14Tłumy ludzi przed urną.
00:01:54:09Ludzie Zebrani na dworcu. Delegacje ze sztandarami.
00:02:18:14Warta przy urnie z prochami Marchlewskiego. Stoi Bolesłąw Bierut.
00:02:22:09Przed urną stoi Józef Cyrankiewicz.
00:02:30:04Ludzie składają hołd pod popiersiem i urną Marchlewskiego.
00:03:22:08Tłumy ludzi zebranych na pl. Zwycięstwa.
00:03:46:00Na wzniesieniu urna. Żołnierze na warcie.
00:03:51:16Przedstawiciele rządu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

22 marca minęło 25 lat od śmierci Juliana Marchlewskiego - wybitnego przywódcy polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. 59 lat miał Marchlewski w chwili śmierci. Z tego 40 lat oddał walce rewolucyjnej, walce o wyzwolenie człowieka z nędzy, poniżenia i ucisku.
Prochy Juliana Marchlewskiego zostały złożone przed 25 laty na cmentarzu berlińskim. Demokratyczne Niemcy żegnają Juliana Marchlewskiego, był on towarzyszem Róży Luksemburg i Karola Liebknechta we wspólnie toczonych walkach o wolność i socjalizm. W siedzibie socjalistycznej Partii Jedności Niemiec odbywa się uroczystość przekazania przez rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej urny z prochami Juliana Marchlewskiego przedstawicielom Polski Ludowej.
Na dworcu w Berlinie przemawia prezydent Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Wilhelm Pieck. Masy pracujące Berlina oddają hołd wielkiemu synowi Narodu polskiego, wypróbowanemu przyjacielowi niemieckiej klasy robotniczej.
Pociąg przybywa na dworzec w Warszawie. Przed urną straż honorową pełnią przewodniczący Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezydent Bolesław Bierut i premier Józef Cyrankiewicz. Przez wiele godzin lud Warszawy składa hołd pamięci niezłomnego rewolucjonisty, który łączył prawdziwy patriotyzm z troską o wyzwolenie człowieka. Marchlewski życiem i walką dowiódł słuszności swych słów, że służyć narodowi polskiemu może tylko ten, kto służy interesom międzynarodowego proletariatu. Wszędzie, gdzie się znajdował – w Polsce, w Niemczech, w młodym państwie radzieckim – pracował dla sprawy socjalizmu. Dziś wyzwolone z jarzma kapitalistycznego masy ludowe witają jego prochy w ojczyźnie, którą tak gorąco umiłował i o której wolność walczył niezmordowanie przez całe swoje życie.
Potężna manifestacja na placu Zwycięstwa zgromadziła stutysięczny tłum mieszkańców stolicy. Idee, które szerzył i o które walczył Julian Marchlewski, przekuwają dziś w czyn miliony.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę