Na drodze do zjednoczenia

Na drodze do zjednoczenia
Loading the player ...
Tytuł pełny: Wspólne posiedzenie KC PPR i CKW PPS
Data wydania: 1948-11-10
Czas trwania: 01:54
Kategorie tematyczne: polityka, gospodarka
opis filmu
O filmie

Sala obrad. Przemowa Bieruta. Przemowa Cyrankiewicza. Owacje. Masówka pracowników tkalni PZPB w Łodzi. Masówka w fabryce im. Strzelczyka. Masówka w hucie w Ostrowcu. Komara przy pracy. Wagon z napisem: „5000 Huta Ostrowiec”.

Numer tematu: 1-4
Osoba: Bolesław Bierut (sekretarz generalny KC PPR, prezydent RP), Jan Komara (przodownik pracy), Józef Cyrankiewicz (sekretarz generalny CKW PPS, premier RP)
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Ostrowiec, Łódź, Warszawa
Prawa: WFDiF
Opis sekwencji
00:00:00:01Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 46/48”.
00:00:18:12Napis: „Na drodze do ZJEDNOCZENIA”.
00:00:23:16Uczestnicy obrad w Sali Obrad.
00:00:26:03Przemowa Bolesława Bieruta.
00:00:31:10Zgromadzeni słuchają przemówienia.
00:00:33:12Bierut.
00:00:37:19Przemowa Józefa Cyrankiewicza.
00:00:44:12Zgromadzeni biją brawo.
00:00:49:02Prezydium i robotnicy w sali fabryki Poznańskiego.
00:00:59:06Przemowa majstra Włodarskiego.
00:01:01:06Zebrani robotnicy.
00:01:09:18Przodownik pracy.
00:01:12:17Zgromadzeni biją brawo.
00:01:16:15Prezydium i pracownicy huty Ostrowiec.
00:01:19:06Słuchający przemówień robotnicy.
00:01:23:08Przemawiający Józef Pawlak.
00:01:28:03Bijący brawo Jan Komara.
00:01:30:21Komara przy pracy.
00:01:37:14Forsowanie rozpalonego żelaza w hucie.
00:01:51:00Komara przy młocie pneumatycznym.
00:01:54:21Wagon z napisem: „5000 HUTA OSTROWIEC”.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie KC PPR i CKW PPS, na którym ustalono, że Kongres Zjednoczeniowy rozpocznie swe obrady 8 grudnia. „Nowa partia stanie się rozumem, honorem i sumieniem Polski Ludowej” - powiedział sekretarz generalny KC PPR Bolesław Bierut. Józef Cyrankiewicz - sekretarz generalny CKW PPS - stwierdził, że zjednoczenie ruchu robotniczego przyspieszy zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju. Polska klasa robotnicza postanowiła uczcić Kongres Zjednoczeniowy masową akcją współzawodnictwa pracy. W odpowiedzi na apel górników kopalni „Zabrze-Wschód”, którzy wezwali wszystkie zakłady pracy do przedterminowego wykonania rocznych planów produkcyjnych, pracownicy tkalni PZPB Nr 2 w Łodzi podjęli się wykonać tegoroczny plan do 3 grudnia. Robotnicy Łódzkiej Fabryki imienia Strzelczyka wykonają dodatkowo maszyny wartości ponad 100 milionów złotych. Zakłady Ostrowieckie także odpowiedziały na apel górników kopalni „Zabrze-Wschód”. Jan Komara jest jednym z najbardziej cenionych przodowników huty w Ostrowcu. Zebranie zakończone - Komara i jego towarzysze znów stają przy warsztacie. Rozpalone żelazo opuszcza piec. Huczy piętnastotonowy młot pneumatyczny. Pięciotysięczny wagon opuszcza Zakłady Ostrowieckie. Akcja współzawodnictwa ogarnia całą Polskę.

zwiń zakładkę
komentarz
komentarz redakcyjny

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego wskazania autora komentarza, podajemy trzech autorów komentarzy.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę