Na drodze do zjednoczenia

Na drodze do zjednoczenia
Loading the player ...
Tytuł pełny: Przedzjazdowa konferencja dzielnicowa P.P.R. Warszawa. Wybory kandydatów P.P.R. na kongres w Pafawagu. Przodownicy pracy Pafawagu Wrocław
Data wydania: 1948-11-24
Kategorie tematyczne: gospodarka, wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Prezydium konferencji dzielnicowej. Przemawia Zarzycki Janusz. Głosowanie. Głosowanie w Pafawagu. Przemawia Sinko. Zebrani biją brawo. Przodownicy Alfred Kurasz i Janina Pawlicka przy pracy. Wagony na torze.

Numer tematu: 1-3
Osoba: Sinko (pierwszy sekretarz koła Pafawagu), Alfred Kuraś (ślusarz, przodownik pracy Pafawagu), Janusz Zarzycki (polski architekt i polityk, generał dywizji Wojska Polskiego), Janina Pawlicka (przodowniczka pracy Pafawagu)
Obiekt: Państwowa Fabryka Wagonów we Wrocławiu
Zdarzenie: wybory na konferencję zjednoczeniową
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Wrocław, Warszawa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Welt im Film, Incom
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:03:01Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 48/48".
00:00:20:20Napis: "Na drodze do ZJEDNOCZENIA", w tle prezydium na zebraniu wyborczym.
00:00:26:16Zebrani na sali.
00:00:32:12Przemawia Janusz Zarzycki.
00:00:41:16Wybory na konferencję zjednoczeniową.
00:00:48:15Zebrani na sali bija brawo.
00:00:58:12Wybory w Pafawagu na konferencję zjednoczeniową.
00:01:10:19Przemawia sekretarz PPR w Pafawagu - Sinko.
00:01:15:15Zebrani na sali biją brawo.
00:01:25:21Przodownik pracy w Pafawagu Alfred Kuraś przy pracy.
00:01:44:12Przodownica pracy w Pafawagu Janina Pawlicka przy pracy.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W całym kraju trwają przygotowania do Zjazdu Zjednoczeniowego Polskiego Ruch Robotniczego. Na przedzjazdowej konferencji Polskiej Partii Robotniczej dzielnicy Warszawa Południe, Janusz
Zarzycki, członek Komitetu Centralnego wygłosił referat o zjednoczeniu PPR i PPS. Po ożywionej dyskusji odbyły się wybory przedstawicieli na konferencję zjednoczeniową. Delegaci oddają kolejno swe głosy. Zebrani gorącą oklaskiwali wybranych przedstawicieli. Również robotnicy Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu wybierają delegatów na ogólnomiejską konferencję przedzjazdową. Największą ilość głosów uzyskał pierwszy sekretarz koła Pafawagu - Sinko. Koledzy witają go hucznymi oklaskami. W wyścigu pracy zorganizowanym na cześć zjednoczenia partii, robotnicy Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu, poszczycić się mogą wielkimi osiągnięciami. Przodownik pracy ślusarz Alfred Kuraś, zatrudniony przy montowaniu węglarek osiągnął 710% normy. Oświadczył on, że nie poprzestanie na dotychczasowy wysiłku. Wśród przodowników pracy Pafawagu nie brak również i kobiet. Janina Pawlicka, pracuje przy wiertarce i wyrabia 336% normy. Dzień zjednoczenia polskiej klasy robotniczej, Państwowa Fabryka Wagonów we Wrocławiu przywita wypełnieniem dodatkowych zobowiązań produkcyjnych.

zwiń zakładkę
komentarz

Na drodze do zjednoczenia komuniści nie mieli żadnych skrupułów. W końcu września 1948 roku, w ramach oczyszczania szeregów przed Zjazdem Zjednoczeniowym usunięto z PPS kilkadziesiąt tysięcy członków, stawiając zarzuty nacjonalizmu, sympatii burżuazyjnych i przede wszystkim postaw antyradzieckich. Kilkunastu działaczy usunięto od władzy. Wytoczony im na kilka tygodni przed kongresem proces byłych przywódców PPS oskarżonych o współpracę z bandami UPA miał zniechęcić do wstępowania w szeregi tej partii i sprawił, że do kongresu PPR i PPS przystępowały w liczebnych proporcjach 2 : 1. To przesądzało o dominacji PPR w nowej partii, której nazwę i skład nowych władz kierownictwa ustalono na długo wcześniej. Członkowie PPS nie wiedzieli przed Kongresem, że tuż po zjednoczeniu z PPR zostanie zlikwidowanych kilka tytułów prasowych. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę