Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych

Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych
Loading the player ...
Tytuł pełny: Nawiązanie polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych
Sygnatura: MF.276
Data wydania: 1938-11
Czas trwania: 0:01:06
Kategorie tematyczne: polityka, historia
opis filmu
O filmie

Pogranicze polsko-litewskie. Wojsko, mieszkańcy, posterunki graniczne.

Numer tematu: 3
Czas akcji: 1938
Miejsce akcji: Polska, Litwa
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:10Granica polsko-litewska, widok na most graniczny i wioskę po stronie litewskiej z drewnianym kościołem z dwiema wieżami.
00:00:10:18Polscy Strzelcy Konni w marszu.
00:00:13:18Ludność wiejska w strojach ludowych.
00:00:19:03Kawaleria po obu stronach drogi, środkiem jedzie samochód.
00:00:21:12Widok z pola na maszerujący oddział działek przeciwpancernych wz. 36 ciągniętych przez konie, poprzedzony strzelcami konnymi.
00:00:23:16Strzelcy konni.
00:00:27:08Strzelcy konni na błotnistej drodze, proporzec kawalerzystów.
00:00:33:02Kobiety wiejskie w chustach.
00:00:36:03Polski słup graniczny.
00:00:40:01Trzej żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza otwierają bramę na moście granicznym, pomalowaną w biało-czerwone pasy.
00:00:49:02Oficer i dwaj KOP-iści (Korpus Ochrony Pogranicza) podchodzą do dwóch litewskich żołnierzy.
00:00:56:03Litwini w kożuchach oddalają się po zasalutowaniu.
00:01:01:00Pola na terenie Litwy.
00:01:03:22Rzeka graniczna.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Chwila, gdy ludność pogranicza polsko-litewskiego dowiedziała się o przyjęciu przez Litwę propozycji pokojowych rządu polskiego, zastała drogi i trakty ku granicy objęte ruchem wojsk powracających z zarządzonej uprzednio koncentracji. Na tę wieść radosną milcząca i martwa dotąd granica ożywiła się nagle, a ludność wiejska po obu jej stronach wyległa tłumnie ku wiechom i barierom granicznym, obserwując odmarsz wojsk i żywo komentując wydarzenia dziejowe, których była świadkiem. Pograniczne posterunki prowadziły przyjacielską wymianę zdań u szeroko otwartych rogatek granicznych.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę